Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Dalsze osłabienie ringgita malezyjskiego w sierpniu 2015 r.

Tendencja do osłabienia wartości ringgita malezyjskiego (MYR) wobec dolara USA była zauważana już od połowy 2014 r., aczkolwiek było to przede wszystkim spowodowane spadkiem cen ropy naftowej.

Bank centralny Malezji (Bank Negara Malaysia) podejmował próby utrzymania pozycji waluty lokalnej – okresowo z pozytywnym skutkiem, jednakże wartość ringgita systematycznie obniżała się w kolejnych miesiącach roku. Ta sama tendencja utrzymała się w 2015 r. Na dalszy spadek wpływ miało jednak już nadwyrężone zaufanie inwestorów zagranicznych, wynikające z pojawiających się informacji o korupcji na wysokich szczeblach państwowych, w tym premiera. Spowodowało to odpływ kapitału na poziomie kilkunastu mld USD.

Zrzut ekranu 2015-08-26 o 20.27.04

Od początku 2015 r. BNM przeznaczył blisko 20 mld USD z rezerw walutowych kraju na utrzymanie ringgita. W efekcie stan rezerw na koniec lipca 2015 r. wynosił 96,7 mld USD (wobec 116 mld USD na koniec grudnia 2014 r.). Pozwalało to jednak nadal na sfinansowanie 7,6 miesięcy importu.

Kolejnym uderzeniem dla waluty malezyjskiej była dewaluacja chińskiego juana w sierpniu br., która spowodowała dalsze osłabienie ringgita nie tylko już wobec dolara amerykańskiego, ale też znacznie wobec euro i walut regionalnych (pomimo także ich spadku wartości). Próby obrony waluty przez BNM skutkowały dalszym obniżeniem rezerw walutowych kraju do 94,5 mld USD (stan na 14.08 br.).

Zrzut ekranu 2015-08-26 o 20.27.17

W związku z utrzymującą się presją na rynku walutowym i dalszym osłabieniem ringgita w ostatnich dniach (osiągnięcie najniższego poziomu od 31.08.1998 r. kiedy został sztywno powiązany z dolarem), bank podjął decyzję o tymczasowym zaprzestaniu wzmacniania ringgita z rezerw, wychodząc z założenia, że jest to problem przejściowy. Ekonomiści podnoszą kwestie podniesienie stóp procentowych przez BNM jako ewentualne działanie mające na celu podniesienie atrakcyjności ringgita i wzmocnienia jego  pozycji.

Malezja aktualnie znajduje się w trudnej sytuacji. Presja zewnętrzna spowodowana niskimi cenami surowców (w tym przypadku głównie ropy naftowej), powolniejszym niż oczekiwano wzrostem gospodarczym na świecie, a zatem niższym popytem na ofertę eksportową kraju (aczkolwiek coraz bardziej atrakcyjną w związku z niskim kursem ringgita), niestabilnością na rynkach finansowych (znaczące osłabienie ringgita i innych walut w regionie, m.in. w związku z uwolnieniem kursów walut rynków rozwijających się), jak również presja wewnętrzna związana z coraz słabszym poparciem dla pemiera (korupcja) i coraz niższym zaufaniem inwestorów (wycofywanie kapitału z kraju) niewątpliwie może przełożyć się na sytuację finansową Malezji. Przewiduje się, że deficyt budżetowy w br. będzie wyższy niż planowano i osiągnie poziom ok. 3,5% PKB (wobec 3,5%). Rząd malezyjski, aby utrzymać wzrost gospodarczy kraju, praktycznie będzie zmuszony do pozostawienia wydatków na wysokim poziomie.

Źródło: flickr.com

Źródło: flickr.com

We wtorek, 25 sierpnia br., w efekcie „czarnego poniedziałku” na giełdach, ringgit krótkotrwale spadł dalej do poziomu 4,95 za 1 Euro i 4,30 za 1 USD. Część kantorów w krajach ASEAN (m.in. Tajlandia, Filipiny), zaprzestało wymiany ringgita lub nie publikowało kursu wymiany. Spowodowało to nową interwencję Banku Negara Malaysia, co podniosło w dniu wczorajszym (26.08) kurs wymiany ringgita do poziomu poniedziałkowego.

Jak wskazują analitycy, może dojść do wstrzymania transakcji walutowych z udziałem ringgita, a także wzrostu inflacji, zwłaszcza w zakresie importu towarów zaopatrzeniowych dla przemysłu.

Opracowanie:
Artur Dąbkowski – Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Dalsze osłabienie ringgita malezyjskiego w sierpniu 2015 r. Reviewed by on 26 sierpnia 2015 .

Tendencja do osłabienia wartości ringgita malezyjskiego (MYR) wobec dolara USA była zauważana już od połowy 2014 r., aczkolwiek było to przede wszystkim spowodowane spadkiem cen ropy naftowej. Bank centralny Malezji (Bank Negara Malaysia) podejmował próby utrzymania pozycji waluty lokalnej – okresowo z pozytywnym skutkiem, jednakże wartość ringgita systematycznie obniżała się w kolejnych miesiącach roku. Ta

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź