Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Cyfrowa Strefa Wolnego Handlu w Malezji

W marcu 2017 r. premier Malezji Najib Razak wraz z jednym z twórców Alibaba.com Jackiem Ma ogłosił otwarcie pierwszej na świecie Cyfrowej Strefy Wolnego Handlu w Malezji (Digital Free Trade Zone – DFTZ[1]). Jest to projekt wspólnie realizowany przez chińską grupę Alibaba oraz malezyjską Korporację Gospodarki Cyfrowej (Malaysian Digital Economy Corporation – MDEC[2]). Główne założenia powstania strefy to: udzielenia wsparcia, w szczególności podmiotom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ukierunkowane na zwiększenie ich zaangażowania w handlu przygranicznym, wzrost eksportu towarów, jak również zdynamizowanie rozwoju e-handlu w Malezji.

Faza wstępna projektu zostanie rozpoczęta do końca 2017 r. Zgodnie z planami pierwsze obiekty/usługi mają zostać otwarte do 2019 r. (przez Grupę Alibaba).

Co to jest DFTZ?

Cyfrowa Strefa Wolnego Handlu będzie oferowała wirtualną i fizyczną przestrzeń dla przedsiębiorców, aby mogli zaangażować się w gospodarkę internetową oraz w działania w zakresie e-handlu cross-granicznego. Twórcy DFTZ zaplanowali wdrożenie jej w dwóch fazach.

Celem pierwszej fazy jest ustanowienie regionalnego centrum e-handlu i logistyki w poblizu lotniska międzynarodowego KLIA (Kuala Lumpur International Airport[3]). Centrum to ma obejmować scentralizowane obiekty odprawy celnej, składów i magazynów oraz usług pakowania i wysyłki na obszarze Malezji oraz w regionie Azji i Pacyfiku, jak również instrumenty wspomagające przyśpieszenie odpraw importowych i eksportowych. Realizacja odbywać się ma we współpracy z Grupą Alibaba, gdyż malezyjskie centrum DFTZ będzie połączone bezpośrednio z platformą usług elektronicznych Alibaba
w Hangzhou (One Touch e-services platform), tworząc tzw. „Cross-Border e-commerce pilot zone”.

Druga faza „Kuala Lumpur Internet City” przygotowana została przez Catcha Group. Głównym celem jest stworzenie najważniejszego regionalnego centrum cyfrowego dla międzynarodowych i lokalnych firm internetowych oraz powiązanych. Będzie ono oferowało usługi wsparcie end-to-end, networking, szerzenie i dzielenie się wiedzą, tak aby pobudzać wdrażanie innowacji w gospodarce internetowej i w sektorze e-handlu. Jako lokalizacja został wybrany Bandar Malaysia[4] (projekt urbanistyczny na terenie obecnego lotniska policyjnego Simpang w Kuala Lumpur). Pod centrum cyfrowe przeznaczono obszar około 50 tys. metrów kwadratowych.

Do kogo jest kierowana DFTZ?

DFTZ jest kierowana głównie do podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które planują sprzedaż swoich towarów za granicą i zaangażowanie się w rozwijający się biznes e-handlu ma obszarze Azji i Pacyfiku. Ponadto, umożliwi globalnym rynkom zaopatrywać się u malezyjskich handlowców oraz przekształci Malezję w regionalne centrum magazynowo-pakowniczo-wysyłkowe (tzw. fulfillment hub) dla marek światowych na terenie ASEAN-u (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

 

Spodziewane korzyści:

 1. dla Malezji

Premier Malezji Najib Razak przeznaczył budżet w wysokości 162 mln MYR (ok. 38 mln USD) na rozwój DFTZ. Jest to jeden z programów stanowiących część wdrażanej obecnie polityki ukierunkowanej na osiągnięcie celu wyznaczonego w Narodowej Strategicznej Mapie Drogowej Malezji e-Handlu (NESR)[5] – podwojenie tempa wzrostu sektora e-handlu do 2025 r. (z 10,8% do 20,8%). Oczekuje się także, że działanie DFTZ umożliwi obrót towarów o wartości 65 mld USD oraz stworzenie 60 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio). Spodziewany przepływ towarów przez strefę szacuje się na 278,49 mld MYR (65 mld USD) do 2025 r., przy czym eksport ma stanowić ok. 107,11 mld MYR, import – 64,27 mld MYR, zaś tranzyt – 107,11 mld MYR.

Dodatkowo wdrażany jest także rządowy program „Go eCommerce[6], który ma spowodować również wzrost udziału sektora e-commerce w PKB Malezji do 9-10% w 2020 r. (czyli do 211 mld MYR, tj. ok. 47,7 mld USD). W 2015 udział w PKB wyniósł 5,4% i wyliczenia wskazują, że gdyby kontynuowano ścieżkę business-as-usual, to w 2020 r. byłoby to zaledwie 6,4%. Program „Go Commerce” ma bezpośrednio wspierać MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) w działaniach nakierowanych na zachęcenie małych przedsiębiorców do sprzedaży towarów i usług za granicę. Jest to platforma on-line, która ma służyć jako centrum biznesowe one-stop, przybliżające i prowadzące zainteresowane firmy do wejścia na rynek e-commerce.

Zgodnie z badaniami SME Corp Malaysia w III kwartale 2016 r. 25,7% firm sprzedawało swoje towary on-line. W I kwartale 2017 r. udział ten wzrósł do 27,2%, przy czym, 15,7% z tych firm kierowało swoją ofertę za granicę.

 1. dla Alibaby

Grupa Alibaba przygotowuje się do budowy „Electronic World Trade Platform” (eWTP)[7]. Otworzenie DFTZ umożliwi wzmocnienie związków z siedzibą główną Grupy w Hangzhou, tak aby stało się międzynarodową platformą dla e-commerce poprzez tworzenie regionalnych platform współpracy. Malezyjska ma być pierwszą poza Chinami.

 1. dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw)

DFTZ oferuje podmiotom MŚP następujące usługi:

 • obiekty- DFTZ będzie oferowała nowoczesne obiekty, takie jak przestrzeń biurowa, showrooms, centra szkoleniowe
 • ułatwienia w prowadzeniu handlu
 • eFulfilment Hub (planowane rozpoczęcie do końca 2017 r.)- pomoc w eksporcie towarów (magazyny, inspekcje celne – na KLIA)
 • Satelite Services Hub – połączenie MŚP z usługami takimi jak finansowe, last mile fulfilment, ubezpieczenia i innymi usługami powiązanymi z handlem cross-granicznym (Kuala Lumpur Internet City)
 • e-Services Platform – połączenie cyfrowe użytkowników z usługami administracji rządowej
  i biznesowymi, poprawa odpraw celnych cargo, a także ustawnowienie technicznych wymogów dla handlu cross-granicznego
 • prawdopodobnie – ulgi podatkowe

Pomimo, że system ułatwień podatkowych został wstępnie ogłoszony przez Drugiego Ministra Handlu Międzynarodowego i Przemysłu w dzień ogłoszenia DFTZ, następnego dnia Ministerstwo nie potwierdziło stanowiska. Nie wiadomo zatem czy i kiedy zostaną podjęte decyzje w sprawie zwolnień/ułatwień podatkowych w ramach DFTZ.

 1. dla firm zagranicznych

Warto zdać sobie sprawę, że DFTZ w Malezji nie jest pierwszą DFTZ na świecie, ale pierwszą zlokalizowaną poza Chinami. Zangażowanie Alibaba Group oraz bezpośrednie wirtualne połączenie DFTZ w Malezji z DFTZ Alibaby w Chinach może spowodować dalszą ekspansję i dominację chińskiego kapitału oraz handlu w regionie Azji i Pacyfiku. Jak dotychczas, wygląda na to, że DFTZ bedzie zaledwie oferowało techniczne wsparcie dla handlu cross-granicznego z Hangzhou. Pomimo ogłoszeń o ulgach podatkowych, nie opracowano jeszcze żadnej szczegółowej polityki w tym zakresie. Dalsze rozwiązania mogą być istotne dla ewentualnego zaangażowania firm zagranicznych, które będą planowały uczestniczyć w DFTZ. Pomimo tego, iż wydaje się, że dopiero ulgi podatkowe mogłyby stanowić faktyczną zachętę dla firm zagranicznych niepowiązanych z Alibaba, aby włączyły się w działania DFTZ, to jednak odnotowywane coraz większe zainteresowanie rynkiem e-commerce pańśtw ASEAN wśród inwestorów zagranicznych (także z Polski) może przyczynić się do szybszego sukcesu DFTZ, niż przewidują analitycy.

*  *  *

Artur Dąbkowski

 

 

[1] https://mydftz.com/

[2] https://www.mdec.my/

[3] http://www.klia.com.my/index.php?m=airport

[4] http://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/07/05/mof-issuing-proposals-for-bandar-malaysia-on-wednesday/

[5] https://www.mdec.my/digital-innovation-ecosystem/ecommerce/nesr

[6] https://www.goecommerce.my/

[7] http://www.alizila.com/wp-content/uploads/2016/09/eWTP.pdf?x95431

źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/photo/landscape-sunset-twilight-park-22804/

 

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Cyfrowa Strefa Wolnego Handlu w Malezji Reviewed by on 4 sierpnia 2017 .

W marcu 2017 r. premier Malezji Najib Razak wraz z jednym z twórców Alibaba.com Jackiem Ma ogłosił otwarcie pierwszej na świecie Cyfrowej Strefy Wolnego Handlu w Malezji (Digital Free Trade Zone – DFTZ[1]). Jest to projekt wspólnie realizowany przez chińską grupę Alibaba oraz malezyjską Korporację Gospodarki Cyfrowej (Malaysian Digital Economy Corporation – MDEC[2]). Główne założenia

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź