Wydarzenia i zapowiedzi

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Współpraca międzynarodowa, a rozwój regionalny”

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, której patronem jest także CSPA.

 Tematem konferencji jest „Współpraca międzynarodowa, a rozwój regionalny”.

Termin: 19 – 20 kwietnia 2012 r.

 

Szczegółowa problematyka konferencji:

 • Uwarunkowania gospodarcze i prawne rozwoju regionalnego;
 • Uwarunkowania społeczne i kulturowe rozwoju regionalnego;
 • Lokalność i regionalizm a współpraca międzynarodowa;
 • Rozwój euroregionów jako szansa współpracy międzynarodowej;
 • Perspektywiczne regiony świata; Europa jako region rozwoju;
 • Regionalizm w nauce;
 • Polityka regionalna a rozwój międzynarodowy;
 • Handel zagraniczny szansą na rozwój regionalny;
 • Dynamika rozwoju między regionami świata;
 • Przepływy czynników produkcji a zmiany społeczno-kulturowe;
 • Regiony świata i kręgi cywilizacyjne a style i narzędzia zarządzania;
 • Kulturowe uwarunkowania współpracy międzynarodowej – szanse i bariery;
 • Regionalne organizacje międzynarodowe a procesy globalizacji;
 • (Nie)stabilność polityczna regionów świata;
 • Współpraca transgraniczna i jej specyfika.

 

Miejsce obrad: Uniwersytet w Białymstoku.

Szczegółowy plan konferencji: zostanie podany wkrótce.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł lub 380 zł (z noclegiem) i obejmuje materiały konferencyjne, posiłki, udział w bankiecie oraz egzemplarz publikacji pokonferencyjnej.

Opłaty należy przesłać przelewem na konto UwB nr: 11 1500 1083 1210 8005 5112 0000,

tytuł przelewu: opłata konferencyjna OKND [imię i nazwisko uczestnika].

 

Terminy:

 • 19 marca 2012: termin nadsyłania zgłoszeń,
 • 30 marca 2012: termin uiszczania opłat za konferencję,
 • 1 kwietnia 2012: termin nadsyłania abstraktów,
 • 12 kwietnia 2012: termin nadsyłania tekstów sformatowanych wg reguł edytorskich.
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Współpraca międzynarodowa, a rozwój regionalny” Reviewed by on 27 lutego 2012 .

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, której patronem jest także CSPA.  Tematem konferencji jest „Współpraca międzynarodowa, a rozwój regionalny”. Termin: 19 – 20 kwietnia 2012 r.   Szczegółowa problematyka konferencji: Uwarunkowania gospodarcze i prawne rozwoju regionalnego; Uwarunkowania społeczne i kulturowe rozwoju regionalnego; Lokalność i regionalizm

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź