Chiny news

Wzrost protekcjonizmu w Chinach

Przedstawiciele amerykańskich firm skarżą się na wzrost protekcjonizmu w Chinach od początku globalnego kryzysu, co objawia się między innymi we wspieraniu rodzimego przemysłu technologicznego przez Pekin, a co ma również wpływ na amerykańskie firmy działające na terenie Chin.

Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach, zawiera szereg skarg na łamanie przez Pekin podjętych zobowiązań o wolnym handlu, poprzez blokowanie dostępu firmom z zewnątrz, w celu ochrony raczkującego, chińskiego przemysłu technologicznego przed konkurencją.

Pekin zaalarmował zagraniczne przedsiębiorstwa domaganiem się, aby te udostępniały swoje technologie dotyczące zarówno szybkich kolei, jak i energii odnawialnej czy telefonii komórkowej. Komunistyczny rząd Chin zapowiada, że będzie faworyzował chińskich dostawców przy zakupie komputerów i polecił bankom i innym spółkom ograniczenie korzystania z zagranicznych produktów z zakresu bezpieczeństwa danych.

Raport powstał przed rozpoczynającym się w przyszłym miesiącu Amerykańsko – Chińskim Dialogiem Gospodarczym i Strategicznym, spotkaniem na szczeblu ministerialnym, mającym na celu rozwiązanie spornych kwestii na polu handlu i promocję współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, środowiska i w innych obszarach. Grupa członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach w przyszłym tygodniu ma przybyć do Waszyngtonu celem wręczenia kopii raportu kilku wysoko postawionym urzędnikom amerykańskim. Dostęp do rynku drugiej gospodarki świata jest szczególnie utrudniony w czasie, gdy inne rządy starają się tworzyć miejsca pracy w następstwie globalnego kryzysu.

Według Izby Handlowej 26% firm będących jej członkami, w przeprowadzonej ankiecie stwierdziło, że odczuło negatywne skutki prowadzonej przez Chiny polityki „rdzennej innowacji”. Według wyników tej ankiety, więcej firmy może być dotkniętych tą polityką prowadzoną przez Chiny w przyszłości.

W myśl raportu, chińskie działania protekcjonistyczne pojawiły się w trakcie globalnego spowolnienia ekonomicznego oraz po nim. Kluczowe sektory produkcji pozostają nadal tylko częściowo otwarte, a sektor usług jest poddany szczególnej protekcji.

Pomimo trzech dekad reform, chińska, w dużym stopniu regulowana gospodarka, jest zdominowana przez firmy państwowe. Pekin prowadzi politykę „państwowych czempionów” w wielu gałęziach gospodarki od bankowości do transportu ropy naftowej, co doprowadziło do wystosowywania wielu skarg na łamanie przez Chiny zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO), do której kraj ten przystąpił w 2001 roku.

Izba Handlowa Unii Europejskiej w Chinach w swoim sprawozdaniu z zeszłego tygodnia, skarży się, że firmy zagraniczne są niesprawiedliwie traktowane w zakresie zamówień publicznych, rynku o wartości około 6,8 bilionów juanów (1 bln USD) rocznie.

W badaniu przeprowadzonym przez Amerykańską Izbę Handlową, połowa firm skarży się, że zagraniczne przedsiębiorstwa nie mogą otrzymać takich samych zezwoleń, jakie otrzymują chińscy przedsiębiorcy lub też proces ich uzyskiwania jest dłuższy i bardziej skomplikowany.

Jednak firmy, wśród których przeprowadzano badanie stwierdziły, że warunki na chińskim rynku poprawiły się ze względu na szybkie wyjście Chin z globalnego kryzysu. Około 85% respondentów zadeklarowało, wyższe przychody w 2010 roku, a 78% , że ubiegły rok był dla nich rentowny.

Raport amerykański odzwierciedla skargi mówiące o tym, że zagraniczne firmy w mniejszym stopniu korzystają z odbicia gospodarczego Chin, częściowo przez wsparcie krajowego przemysłu udzielanego przez chińskie władze poprzez rezerwowanie szybko rozwijających się segmentów rynku dla chińskich przedsiębiorców.

Jak powiedział Christian Murck, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach, podczas gdy jedne przedsiębiorstwa zagraniczne odnotowują przyrost dochodów, innym utrudniają to przepisy regulacyjne. Według Izby do sektora bankowości, ubezpieczeń i finansów, zagraniczne firmy mają niewielki dostęp. Zagraniczne firmy ubezpieczeniowe ograniczyły swoje inwestycje w Chinach, ze względu na niemożność uzyskania licencji niezbędnych, które by pozwoliły na rentowną i zyskowną działalność.

Jak stwierdził Murck, nie spodziewa się on, aby spory dotyczące chińskiej polityki przemysłowej doprowadziły do formalnych skarg na Chiny skierowanych do WTO przez Stany Zjednoczone lub innych partnerów handlowych. Według niego, problem należy rozwiązać poprzez negocjacje, a nie przedkładanie spraw na forum WTO.

Jan Wołoszyn

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wzrost protekcjonizmu w Chinach Reviewed by on 27 kwietnia 2011 .

Przedstawiciele amerykańskich firm skarżą się na wzrost protekcjonizmu w Chinach od początku globalnego kryzysu, co objawia się między innymi we wspieraniu rodzimego przemysłu technologicznego przez Pekin, a co ma również wpływ na amerykańskie firmy działające na terenie Chin. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach, zawiera szereg skarg na łamanie przez Pekin podjętych zobowiązań o wolnym

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź