Chiny,Chiny news,Tajwan,Tajwan news,Wywiady

Wywiad z Rektorem KULu ks. prof. Antonim Dębińskim na temat porozumienia zawartego z uniwersytetami XISU w Xi’an oraz FJU w Tajpej

Ewa Świętek: Księże Rektorze, w tym tygodniu doszło do podpisania dwóch ważnych porozumień w sprawie współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a uniwersytetami Xi’an International Studies University (XISU) w Chinach kontynentalnych oraz Fu Jen Catholic University (FJU) na Tajwanie. Czy mógłby Ksiądz Rektor przedstawić główne założenia tego projektu oraz wyjaśnić na czym polegać ma współpraca?

Antoni Dębiński: Rozwijająca się dynamicznie od kilku lat współpraca polsko-chińska kształtuje popyt na specjalistów znających nie tylko język chiński, ale również uwarunkowania kulturowe, prawne i  biznesowe. Dlatego też KUL postanowił rozwijać swoją ofertę programową w zakresie studiów sinologicznych. Realia rynku sprawiają, że oferta powinna być bardziej ukierunkowana na przystosowanie studentów do możliwości rozpoczęcie pracy w środowisku międzykulturowym (polsko-chińskim) od razu po zakończeniu studiów. Moja obecna wizyta w Chinach i w Tajwanie, jest właśnie taką próbą rozeznania i odpowiedzi na obecne trendy i wyzwania, które stoją przez Uniwersytetem.

Obie podpisane umowy różnią się znacząco założeniami, choć w tym samym czasie uzupełniają się doskonale. Umowa z XISU zakłada wsparcie lubelskiej sinologii o specjalistów wykładowców języka chińskiego z jednej z najlepszych uczelni językowych w Chinach, a także zaangażowanie lubelskich polonistów, przy wsparciu Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej, w tworzenie od podstaw kierunku „polonistyka” w Xi’an. Chińczycy, ze względu na coraz większe zainteresowanie Polską i kulturą Europy Wschodniej, zdecydowali się na otwarcie kilku polonistyk w najbliższym czasie, tym bardziej czujemy się wyróżnieni mogąc współtworzyć ten kierunek w Mieście Armii Terakotowej.

Z drugiej zaś strony rozpoczęta współpraca z uczelnią FJU z Tajwanu, kształtuje się na nieco innej płaszczyźnie. KUL i FJU są uczelniami katolickimi, które łączą wspólne korzenie, tożsamość i misja. Obie uczelnie od kilku lat zabiegały o rozpoczęcie wspólnych działań mających wzmocnić atrakcyjność kierunków studiów. I tak, razem z FJU rozpoczynamy program wspólnych staży dla studentów tajwańskich, którzy będą mieli okazję w Lublinie uczyć się angielskiego, a także nauczać języka chińskiego na sinologii. Jednak, to co szczególnie wyróżnia tę współpracę, to podjęcie wysiłków przy pogłębieniu i rozszerzeniu badań w ramach działającej w FJU Academia Catolica, badającej „azjatycką” twarz chrześcijaństwa. Tutaj współpraca będzie rozwijana w dziedzinie, która wyróżnia znacząco KUL, czyli filozofii i teologii.

Jaka jest geneza zainteresowania KULu problematyką chińską? KUL podejmuje współpracę ze ośrodkami naukowymi w Chinach i w Tajwanie, jakie są implikacje swoistej dwutorowości nauczania?

KUL już w 2007 roku wprowadził do swojej oferty edukacyjnej lektorat z języka chińskiego, jako przedmiot do wyboru w ramach obowiązkowej nauki języka obcego.

Studia filologiczne na kierunku sinologia zostały utworzone na KUL już w 2012 roku. Od samego początku kierunek ten cieszył się dużą popularnością i niezmiennie pozostaje w czołówce najbardziej obleganych. Studenci poznają między innymi standardowy i tradycyjny język mandaryński, historię oraz kulturę Chin starożytnych i współczesnych. W czasie studiów mają możliwość uczestniczenia w wymianie studenckiej i realizowania części programu studiów w Chinach. Już na studiach studenci maja możliwość praktycznego wykorzystywania znajomość języka chińskiego. Wszystko to jest niewątpliwie dodatkową wartością także w perspektywie zatrudnienia.

Sukcesywnie rozwijamy inicjatywy związane ze współpracą z Chinami –  w 2015 roku na KUL rozpoczęło swoją działalność Centrum Polsko-Chińskie, jednostka naukowo-badawcza popularyzująca język i kulturę chińską. Od tego samego roku na uniwersytecie działa Centrum Egzaminacyjne Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), jedno z zaledwie kilku w Polsce, przeprowadzające państwowe egzaminy znajomości języka chińskiego dla obcokrajowców.

Atutem studiów chińskich na KUL jest nacisk położony na praktyczną znajomość języka. Współpraca z chińskimi uniwersytetami, najpierw z Yangtze Normal University (YZNU) w Chongqing, a teraz z kolejnymi ośrodkami naukowymi z Chin i z Tajwanu z pewnością pozwoli nam rozwijać i poprawiać ofertę w tym zakresie. Owa dwutorowość o której Pani Redaktor wspomina zapewnia naszym studentom dobre warunki do poznania świata języka chińskiego. Wymowa, pisownia i zasób słów w obu miejscach różni się, więc wskazanym jest, aby nasi studenci już na początku studiów mieć możliwość zapoznania się z obydwoma systemami językowymi i w ich trakcie sami wybrali, na którym skupić swoje studia.

W związku z trwającą już rekrutacją na studia, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych sinologią do podjęcia nauki na KUL w Lublinie i przekonania się, że nauka języka chińskiego jest fascynującym wysiłkiem.  

Podczas spotkania z rektorem uniwersytetu w Xian − prof. Wang Jun Zheng doszło również do otwarcia Centrum Badań nad Polską. Proszę wyjaśnić na czym polegać ma działalność tej jednostki, a także jaką rolę odegrał w tym przedsięwzięciu KUL.

Centrum Badań nad Polską w XISU zostało otwarte z myślą podjęcia badań głównie o aspektach społeczno-gospodarczych dotyczących Polski. Centrum oficjalnie zostało otwarte teraz, choć swoje działania podejmuje już od kilku miesięcy. Wspólnie działania z naukowcami z KUL rozpoczną się już w przyszłym roku akademickim. Ufam, że KUL będzie ważnym partnerem Centrum, choć na pewno nie jedynym, jako że Centrum swoje zaproszenie wystosowało do wszystkich zainteresowanych. Dodatkowym zadaniem Centrum jest promocja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych (występów, wystaw, wykładów), widzę w tym również wielką możliwość prezentacji wielu projektów kulturalnych i badawczych.

Wiemy, że zaplanowano również otwarcie studiów polonistycznych w Chinach. Jakie nadzieje wiąże Jego Magnificencja z tym wydarzeniem? A także na kiedy planowany jest pierwszy nabór studentów?

Podpisana przez oba uniwersytety umowa zakłada, że studia na kierunku polonistyka rozpoczną się już 1 października 2017 r. Jest dla nas bardzo istotne, że możemy współtworzyć ten kierunek na tak prestiżowej Uczelni. Razem z chińskimi kolegami podejmując to wyzwanie, głęboko wierzę, że w niedalekiej przyszłości polonistyka w Xi’an stanie się ważnym ośrodkiem studiów badań i współpracy polsko-chińskiej. Zależy mi, aby polonistyka w Xi’an stała się również atrakcyjnym miejscem do wyjazdów dla naszych studentów filologii polskiej. Takie działania znacząco wzmocnią wymianę edukacyjną, wymianę myśli, a także przyniosą mutualne korzyści dla obu stron.

Warto również wspomnieć, że porozumienie z Uniwersytetem Fu Jen ma wyjątkowy charakter, ponieważ obie jednostki kształcą w duchu idei i wartości chrześcijańskich. Jakie możliwości rozwoju niesie za sobą współpraca akademicka w tym zakresie?

Znamiennym i symptomatycznym faktem jest, że dwa uniwersytety katolickie, realizują misję wypływającą z tego samego ewangelicznego źródła na dwóch krańcach świata, w dwóch różnych kulturach. Odrywając swą chrześcijańską tożsamość w XXI wieku, znalazły możliwość podjęcia wspólnych przedsięwzięć, które obejmować będą m.in. współpracę przy rozwijaniu działań Academia Catolica, zajmującej się głównie badaniem i nauczaniem myśli filozoficznej i teologicznej w świecie azjatyckim. Działania podejmowane przez KUL na terenie Azji są jedną z form realizacji misji naszego Uniwersytetu, który powołany prawie 100 lat temu, w obecnych uwarunkowaniach kulturowo-społecznych chce nadal realizować dewizę „Deo et Patriae”.

W przyszłym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie obchodził setną rocznicę powstania. Jak wspólnota akademicka będzie świętować to wydarzenie?

Od początku istnienia Uczelnia skupiała grono osób zafascynowanych ideą organizacji uniwersytetu katolickiego, będącego ośrodkiem prowadzenia badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy w duchu harmonii pomiędzy nauką i wiarą. Dlatego też zbliżająca się rocznica stulecia Uniwersytetu to powód do wielkiej radości i dumy. Co ważne, KUL uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee jego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.

Same obchody stulecia Uczelni będą odbywały się na płaszczyźnie religijnej, społecznej i kulturalnej przez cały rok. Już dziś szczególnie serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów i przyjaciół KUL do udziału w Światowym Zjeździe Absolwentów, który odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Czy w świetle podjętych porozumień, z okazji stulecia KUL planowane są jakieś wydarzenia  kulturalne w Azji?

Chciałbym dodać, że KUL był jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków, po odzyskaniu niepodległości przez naszą ojczyznę w 1918 r. Ta zbieżność dla mnie nie jest przypadkowa. Jest moim marzeniem, żeby w czasie świętowania tych dwóch rocznic, polska kultura mogła być prezentowana w Azji także przez  osiągnięcia naszej Uczelni. Zabiegam, aby w roku jubileuszowym w Tajwanie mogła pojawić się Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika, dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL czy Chór Akademicki.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Również bardzo serdecznie dziękuję.

09.06.2017, Tajpej

Zdjęcia: Jakub Kołodyński/KUL (www.kul.pl)

Autor zdjęć autor: Jakub Kołodyński/KUL (www.kul.pl)

Udostępnij:
 • 66
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  66
  Udostępnienia
Wywiad z Rektorem KULu ks. prof. Antonim Dębińskim na temat porozumienia zawartego z uniwersytetami XISU w Xi’an oraz FJU w Tajpej Reviewed by on 9 czerwca 2017 .

Ewa Świętek: Księże Rektorze, w tym tygodniu doszło do podpisania dwóch ważnych porozumień w sprawie współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a uniwersytetami Xi’an International Studies University (XISU) w Chinach kontynentalnych oraz Fu Jen Catholic University (FJU) na Tajwanie. Czy mógłby Ksiądz Rektor przedstawić główne założenia tego projektu oraz wyjaśnić na czym polegać ma współpraca? Antoni

Udostępnij:
 • 66
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  66
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź