BLOGOSFERA,Chiny

WSPOMNIENIA ZE SZKOLNEGO MUNDURKA

Notka narodziła się po kolejnym obejrzeniu zdjęć z mej włóczęgi po prowincji Gansu.

Trzej mali kumple przechadzali się po szkolnych zajęciach w centrum Dunhang. Sympatyczni chłopcy byli zafascynowani widokiem „białych twarzy”. Mili, grzeczni zainteresowani mym statusem, zadawali mnóstwo naiwnych bez żenady dziecięcych pytań. Jak to dzieci skłonni posiąść jak najwięcej wiedzy od dorosłych.

Mali kumple ze zdjęcia noszą mundurki szkolne.

Mundurki są obowiązkowym strojem w szkole podstawowej i średniej. Każda ze szkół ma swój strój. Często dla uproszczenia są to sportowe dresy z napisem nazwy szkoły.

Taki strój jest bardzo praktyczny i jest typowym strojem młodzieży, gdyż jest noszony przez prawie cały dzień. Chińskie dzieci spędzają w szkole sporo czasu, zależy to jednak od regionu.

W południowych Chinach uczniowie mają zajęcia średnio od g.7°° do 18°° przez pięć dni w tygodniu, a na Północy kraju zajęcia odbywają się nawet przez 7 dni w tygodniu od g.6°° do 17°°.

Szkoła wymaga od uczniów ujednoliconego zakupu mundurków. Większość uczniów zawiązuje na szyjach czerwone trójkątne chusty, będące znakiem identyfikacji poczucia przynależności do pionierów.

W niektórych szkołach można spotkać stroje upodabniające się do ubiorów towarzyszy Mao Zedonga

W Chinach jest obowiązkowa dziewięcioletnia nauka. Pierwsze 6 lat, to nauka w szkole podstawowej. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, każdy z nich trwa 9 –11 tygodni i jest przeplatany dwutygodniowymi wakacjami.

Nauczycielowi nie zadaje się pytań na lekcji, jest to niekulturalne. Uczniowie powinni tylko słuchać, notować i zapamiętywać. Uczniowie nie spóźniają się na lekcje. Ich rozpoczęcie oznajmiane jest dźwiękiem dzwonka. Na widok nauczyciela uczniowie wstają i witają go chórem. Edukacja jest dla młodych Chińczyków wielką wartością. Zwolnienia z lekcji i wagary nie istnieją. Egzaminy są częste, to właśnie od nich jest uwarunkowana dalsza przyszłość w szkole. Przywiązywana jest duża waga do pracy w grupach. Sukces grupowy jest bardziej ceniony niż sukces indywidualny.

Niniejszy schemat przedstawia system szkolnictwa w Chinach:

uniwersytet / studia wyższe

GAOKAO (matura)

—————————–

Liceum ogólne lub zawodowe

III klasa

II klasa

I klasa

——————————

ZHONGKAO

gimnazjum

III klasa

II klasa

I klasa

——————————

szkoła podstawowa (od 7lat)

VI klasa

V klasa

IV klasa

III klasa

II klasa

I klasa

———————————

Przedszkole (od 4 lat)

starszaki

średniaki

maluchy

Edukacja w szkole podstawowej (xiao xue) od 7 roku życia, oficjalnie jest bezpłatna. Jedynie zakup niektórych podręczników leży w gestii uczniów. Koszty te stanowią dla wiejskich populacji często duże obciążenie, które powoduje, że wiele dzieci opuszcza szkołę. Dzieci mniejszości narodowych za książki nie płacą!

Szkoły wiejskie na ogół przyjmują elastyczny harmonogram, zmieniający się w zależności od sezonu rolniczego. Wówczas uczniowie pomagają w pracach na polu. Stąd nauka jest często ograniczona do języka chińskiego, matematyki i moralności. Natomiast szkoły w miastach mają ustalony sześciodniowy system pozwalający przygotować do wyższego wykształcenia i późniejszego zatrudnienia. Rząd ma tendencję do zmniejszania luki między tymi dwoma rzeczywistościami. Mimo to wielu rodziców uważa, że edukacja na wsi nie daje szans ich dzieciom ograniczając je do życia i pracy w polu bez żadnego wykształcenia.

W każdy poniedziałek rano odbywa się uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego i złożenie hołdu narodowej fladze, którą uczniowie wciągają na maszt.

Podczas każdego semestru uczeń otrzymuje podręczniki, w których wypełnia ćwiczenia i zadania.

podręcznik do matematyki – IV klasa

podręcznik do muzyki – (na dole Fr. Chopin)

Podstawowe nauczanie składa się z przedmiotów tzw „silnych”:

• nauka ogólnego języka chińskiego wraz z nauką sinogramów w uproszczonej formie,

•nauka matematyki wraz z rachunkiem i geometrią,

•nauka moralności z pouczeniem obyczajów, higieny i zachowania w społeczeństwie (szacunek dla starszych, nauczycieli i rodziców, solidarność z innymi uczniami, współpraca i patriotyzm)

Do zajęć dodatkowych, które mają na celu relaksację, są zaliczane:

•śpiew

•rysunek

•przyroda

•gimnastyka

W czerwcu, pod koniec roku szkolnego odbywają się egzaminy oceniające zdolność przejścia do następnej klasy. Prace są oceniane 100 możliwymi punktami.

Nauka w szkole średniej (zhongxue) jest podzielona na 3 lata gimnazjum (chuzhong) i 3 lata liceum (gaozhong).

Do przedmiotów nauczanych w szkołach podstawowych są dodawane:

•historia,

•geografia,

•chemia,

•fizyka,

•angielski,

• polityka

Przyjęcie do gimnazjum jest stosunkowo łatwe, zaś dostanie się do liceum jest przedmiotem egzaminu (zhongkao), który odbywa się pod koniec trzeciego roku nauki. Oceny są bardzo ważne, ponieważ w zależności od ich poziomu, uczniowie mogą zostać przyjęci do szkół publicznych. Ci, co nie uzyskali wystarczająco średniej oceny nie mają dostępu do tych szkół gwarantujących zatrudnienie i płacę na stanowisku urzędnika państwowego. Jedynie mogą się zapisać do szkół prywatnych. Otrzymany dyplom po ich ukończeniu nie otwiera jednak drogi do znalezienia dobrej pracy.

Nauczanie na poziomie średnim obejmuje te same przedmioty jak nauczanie w krajach zachodnich oraz dodatkowo naukę polityki, która zapewnia uczniom teoretyczne podstawy marksizmu i socjalizmu.

Nauka w liceum otwiera drogę do edukacji na wyższych studiach po otrzymaniu świadectwa maturalnego. Egzamin maturalny trwa dwa lub trzy dni. Corocznie 9,15 mln młodzieży zdaje egzamin z chińskiego, matematyki i nauk humanistycznych oraz języka angielskiego. Do wyboru proponowana jest fizyka, chemia, biologia lub przedmioty humanistyczne: historia, geografia oraz nauki polityczne. Egzamin ten zwany 高考, gāokǎo należy do najbardziej trudnych egzaminów na świecie. Uczniowie przez trzy godziny dokonują subiektywnej analizy i odpowiedzi na pytania na dany temat z obowiązkowych i wybranych przedmiotów.

W zależności od liczby punktów – maksymalnie 750 –absolwenci mogą się ubiegać o najlepsze wyższe uczelnie w kraju, które będą miały wpływ na ich kariery.

licealiści gotowi do egzaminu

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
WSPOMNIENIA ZE SZKOLNEGO MUNDURKA Reviewed by on 1 marca 2017 .

Notka narodziła się po kolejnym obejrzeniu zdjęć z mej włóczęgi po prowincji Gansu. Trzej mali kumple przechadzali się po szkolnych zajęciach w centrum Dunhang. Sympatyczni chłopcy byli zafascynowani widokiem „białych twarzy”. Mili, grzeczni zainteresowani mym statusem, zadawali mnóstwo naiwnych bez żenady dziecięcych pytań. Jak to dzieci skłonni posiąść jak najwięcej wiedzy od dorosłych. Mali kumple

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Zhongguo 中国

"中国" - jest sinologiem, propagatorem Chin i kultury chińskiej. Przyjaciel narodu chińskiego. Podróżując po Chinach zagląda w miejsca trudno dostępne dla turystów. Mawia: "CHINY - to pasja i powołanie. KRAJ, w którym jest najwięcej ludzi do polubienia"

Pozostaw odpowiedź