Artykuły,Publicystyka,Top news

K. Michalewicz: Wietnamczycy w Polsce – krótki przewodnik

Chociaż powierzchnia tego kraju jest zbliżona do terytorium Polski, jest to jedno z najludniejszych państw świata. Zamieszkuje je 90 milionów osób, czyli ponad 2,5 krotnie więcej niż Polskę. Mowa tutaj o znajdującym się na Półwyspie Indochińskim Wietnamie, graniczącym z trzema państwami: Chinami, Laosem i Kambodżą. I chociaż Polskę i Wietnam dzieli od siebie kilka tysięcy kilometrów, łączy je bardzo wiele.

Diaspora Wietnamska w Polsce a Polonia w Wietnamie

Obecnie na terenie Rzeczpospolitej przebywa na stałe około 30 tysięcy Wietnamczyków. Za początek narodzin Diaspory Wietnamskiej w Polsce uznaje się lata 60. i 70. Wielu obywateli Socjalistycznej Republiki Wietnamu, którzy uznali wtedy nasz kraj za swoją drugą ojczyznę, przybyli do niego jako studenci albo doktoranci. Ich celem była kontynuacja pracy naukowej bądź podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie. Natomiast w latach 90. mamy już do czynienia przede wszystkim z migracją na tle ekonomicznym. Warto podkreślić tutaj, że członkowie Diaspory Wietnamskiej dbają o zachowanie swojej tożsamości narodowej. W pielęgnowaniu swojej kultury i tradycji pomaga im m.in. Centrum Kultury Wietnamskiej (Trung Tâm Văn Lang), Instytut Nauki i Kultury Wietnamskiej, a także liczne stowarzyszenia kulturalne i sportowe.1

Chociaż wcześniej Diaspora Wietnamska była społecznością dosyć zamkniętą, to sytuacja ta się zmienia. Na rzecz współpracy polsko – wietnamskiej działają m.in. takie stowarzyszenia jak: VietForum, Instytut Nauki i Kultury Wietnamskiej, Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce ,,Solidarność i Przyjaźń”.2 Kolejnym przykładem może być Festiwal Kultury Wietnamskiej w Warszawie – impreza, której głównym zadaniem było przybliżenie Polakom kultury wietnamskiej. Odbyła się ona 2 września 2018 roku i miała ona na celu także uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwiedzający mieli szansę poznać kulturę Wietnamu, m.in. poznać historię tego kraju, posłuchać muzyki ludowej, obejrzeć tradycyjne stroje, pokazy sztuk walki i taniec smoka oraz taniec z bębnami, a także spróbować wietnamskich potraw.3

Jednym z najbardziej znanych członków Diaspory Wietnamskiej jest mistrz Wushu – Nam (Hai Bui Ngoc). Wybitny sportowiec zdobył m.in. złoty medal za formy walki w stylu południowym – Nan Chuan, srebrny medal za formę z szablą i brązowy medal za formę z włócznią w 1992 roku na Mistrzostwach w Paryżu. Później także kilkakrotnie stawał na najwyższym podium. Swoimi niezwykłymi umiejętnościami i wiedzą od kilkudziesięciu lat dzieli się z adeptami warszawskiej Szkoły Chińskich Sztuk Walki. Nam osiągnął mistrzostwo nie tylko w sztukach walki, ale także w aktorstwie. Zagrał w kilku polskich filmach, serialach i sztukach teatralnych. Wystąpił m.in. w popularnym i wielokrotnie nagradzanym polskim serialu ,,Ranczo”. W 2016 roku ukazała się jego biograficzna książka „Niech żyje nam – historia Mistrza”, autorstwa Julii Hamery.4

Od pięciu lat w Ho Chi Minh prężnie działa także licząca 300 osób ,,Polonia Sajgońska”.5 Pomimo niezbyt dużej liczebności Polonia w Wietnamie prężnie się rozwija, o czym można dowiedzieć się z jej oficjalnej strony: www.polsaigon.com. Stowarzyszenie organizuje m.in. wydarzenia kulturalne, takie jak pokazy filmów i koncerty, obchody polskich świąt państwowych jak Dzień Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 maja, ale także spotkania towarzyskie integrujące członków. Jej celem jest także promocja kultury polskiej wśród

Wietnamczyków. W tym celu współpracuje m.in. z Ambasadą RP w Hanoi, Stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.6

Wymiana Naukowa

Wietnam i Polska podpisały ze sobą szereg umów, umożliwiających współpracę pomiędzy oboma państwami na polu edukacyjnym. Dzięki temu zarówno studenci, jak i doktoranci z Polski mogą nieodpłatnie kształcić się na wietnamskich uczelniach, a ich odpowiednicy z Wietnamu na uczelniach polskich. Według danych z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z 2018 roku nauki w Polsce pobierało łącznie 304 Wietnamczyków. Najczęściej wybierali oni takie kierunki jak: fizyka, informatyka i ekonomia. W tym samym roku do sąsiada Kambodży i Laosu w celach edukacyjnych wyjechało 30 Polaków. Dzięki temu studenci obu narodowości mają nie tylko szansę na dobycie nowej wiedzy i doświadczenia, ale także poznania lepiej kultury i języka obcego narodu oraz uzyskanie odpowiedniego tytułu. W myśl bilateralnych umów uzyskane w Polsce bądź w Wietnamie dyplomy będą honorowane w obu państwach.7

Wymiana wiedzy pomiędzy oboma narodami odbywa się także w ramach różnych konferencji, m.in. I Międzynarodowej Konferencji Polsko – Wietnamskiej ,,Scientific – Research Cooperation between Vietnam and Poland”, która miała miejsce w 2014 roku. Swoje zasługi na tym polu ma także AGH, która współpracuje z wietnamskimi instytucjami naukowo-badawczymi, w tym najlepszym prywatnym uniwersytetem w Wietnamie. Wspólnie zajmują się takimi zagadnieniami, jak: biomedycyna, mechatronika, IT, zarządzanie i nauki humanistyczne.8

Jednak historia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi a wietnamskimi naukowcami jest znacznie dłuższa i sięga jeszcze lat 60. Koronnym przykładem może być tutaj historia jednego z najbardziej zasłużonych dla Wietnamu Polaków – Kazimierza Kwiatkowskiego. W 1981 roku wyjechał do Wietnamu, gdzie przez kolejne 17 lat był przewodniczącym Polsko-Wietnamskiej Misji Konserwatorskiej. Dzięki jego staraniom udało się odnowić liczne wietnamskie zabytki, m.in. Zakazane Miasto w Hue, Starówkę Miasta Hoi An, a także kompleks świątynno-sanktuaryjny w My Son. Wszystkie te trzy obiekty zostały też wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kazimierz Kwiatkowski, wraz ze swoimi pracownikami z Polski, oprócz badania, restauracji i renowacji zabytków, zajmował się także edukacją miejscowej kadry. Innym jego osiągnięciem było założenie Muzeum Rzeźby Czamskiej. Warto wspomnieć, że podczas wykonywania swoich zadań badacze byli wielokrotnie narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo, pracując w pobliżu min i niewypałów – pozostałości wojny amerykańsko-wietnamskiej. W dowód wdzięczności za pomoc w ratowaniu narodowego dziedzictwa Wietnamczycy wystawili mu pomnik. Tego zaszczytu jak na razie dostąpiło niewielu cudzoziemców. Ponadto w Wietnamie wydano kilka książek przybliżających jego postać, a nawet powstał poświęcony tej niezwykłej postaci film. Natomiast w 2016 roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady RP w Socjalistycznej Republiki Wietnamu, ukazała się książka: Kazimierz Grochowski (1944-1997) – wspomnienia niezwykłego człowieka, autorstwa Jacka Zygmunta Matuszaka.9

Relacje gospodarcze

Dzięki licznym reformom rozpoczętym w 1986 roku Wietnam w latach 90. był postrzegany nawet jako potencjalny kandydat na kolejnego ,,azjatyckiego tygrysa”. Kraj ten był m.in. trzecim największym na świecie eksporterem ryżu.10 Obecnie gospodarka Wietnamu także prężnie się rozwija. Wpływ na to mają duże reformy, młode społeczeństwo, a także duża populacja. Postępuje również proces prywatyzacji wielu przedsiębiorstw państwowych, co także sprzyja nowym inwestycjom z zagranicy. Natomiast Według Azjatyckiego Banku Rozwoju wietnamskie inwestycje w infrastrukturę publiczną i prywatną są najwyższe w Azji Południowo-Wschodniej.11

Potencjał wietnamskiego rynku doceniła także Polska. Uznała go ona bowiem za jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych (obok Algierii, Indii, Iranu i Meksyku) dla rozwoju polskiej gospodarki. Wietnamczycy najchętniej kupują od Polaków takie produkty jak: filety rybne, leki oraz produkty mleczarskie.12 Polacy i Wietnamczycy organizują również różne inicjatywy w zakresie współpracy gospodarczej. Szczególnie dotyczy to takich sektorów jak: przemysł stoczniowy, wydobywczy, rolno-spożywczy, energetyczny, chemiczny i farmaceutyczny, obronny, gospodarka morska i technologie ochrony środowiska. Dlatego przedstawiciele polskiego Ministerstwa Gospodarki kilkukrotnie uczestniczyli w misjach gospodarczych do Wietnamu. Celem tych wyjazdów było nawiązanie nowych kontaktów, a także promocja polskiego eksportu. Jest to tym bardziej kluczowe, że Wietnam od 1995 należy do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej – ASEAN, jako jej siódmy członek. Warto także wspomnieć o tym, że Polska w 1998 i 2008 udzieliła Wietnamowi kredytów na modernizację przemysłu stoczniowego (70 mld USD) i modernizację infrastruktury w zakresie transportu morskiego (16 mld USD).13

Również Polacy i Wietnamczycy zakładają w swoich ,,drugich ojczyznach” własne firmy. Przykładem sukcesu diaspory wietnamskiej w Polsce jest budowa ASG – Wietnamskiego Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. W obiekcie znajduje się m.in. 300 sklepów hurtowych, parking, bank, kantor, biuro księgowości i doradztwa prawnego, firma transportowa, a także biuro podróży.14 Wietnam jest też bardzo popularny wśród obywateli RP. Corocznie odwiedza go 20 tysięcy polskich turystów.15 Natomiast w Ho Chi Minh działają dwie polsko-wietnamskie firmy: PolViet oraz Polviet Travel. Pierwsza z nich zajmuje się usługami biznesowymi, a ich działalność jest skierowana głównie na polskie firmy. Natomiast druga jest biurem podróży, które specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów do Wietnamu, Kambodży, Laosu, Birmy i Tajlandii.16 Polacy w Wietnamie często pracują także w międzynarodowych firmach, które mają filie w Wietnamie. Często też, podobnie jak Wietnamczycy, którzy na stale osiedli w Polsce, po raz pierwszy odwiedzili ten kraj jako studenci.17

 

Katarzyna Michalewicz

 

Bibliografia:

 1. Festiwal Kultury Wietnamskiej Warszawa. W parku Sowińskiego poznamy tradycyjną kulturę i kuchnię z Wietnamu [w:] Warszawa Nasze Miasto [dostępny na stronie:] http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/festiwal-kultury-wietnamskiej-warszawa-w-parku-sowinskiego,4769595,artgal,t,id,tm.html [dostęp z dnia: 18.10.2018 r.].
 2. Grabowska Ewa, Wietnam [w:] Wydział informacji o krajach pochodzenia departamentu postępowań uchodźczych UDSC [dostępny na stronie:] http://wikp.udsc.gov.pl/kraje-pochodzenia/wietnam.html [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].
 3. Materiał informacyjny nt. Współpracy dwustronnej z Socjalistyczną Republiką Wietnamu w obszarze właściwości merytorycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018, s.1 i 7.
 4. Matuszak Jacek Zygmunt , Kazimierz Kwiatkowski, Warszawa -Hanoi 2016, s.7 i 12, 18-19, 21.
 5. Podgórska Aleksandra, Niech żyje Nam! Mistrz z Wietnamu uwielbia Warszawę, bo mieszka tu mało osób [w:] Warszawa Nasze Miasto [dostępny na stronie:] http://warszawa.naszemiasto.pl/magazyn/artykul/niech-zyje-nam-mistrz-z-wietnamu-uwielbia-warszawe-bo,3658538,t,id.html [dostęp z dnia: 18.10.2018 r.].
 6. Polacy [w:] Oficjalna strona Polonii Sajgońskiej [dostępne na stronie:] http://www.polsaigon.com/ [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].
 7. Polskie firmy [w:] Oficjalna strona Polonii Sajgońskiej [dostępne na stronie:] http://www.polsaigon.com/ [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].
 8. Poradnik dla osób podróżujących do Wietnamu [w:] Ambasada Rzeczpospolitej polskiej w Hanoi [dostępny na stronie:] https://hanoi.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradnik_dla_podrozujacych_do_wietnamu/ [dostęp z dnia 16.10.2018r]; Polacy w Wietnamie [w:] Ambasada Rzeczpospolitej polskiej w Hanoi [dostępny na stronie:]https://hanoi.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/podroz_do_wietnamu/ [dostęp z dnia 16.10.2018r].
 9. Przewodnik po rynku w Wietnamie, red. Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Chi Mich City, Warszawa 2017 r., s.8.
 10. Stowarzyszenie Polonia Sajgońska [w:] Oficjalna strona Polonii Sajgońskiej [dostępne na stronie:] http://www.polsaigon.com/ [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].
 11. Vietnam: Current Issues and Historical Background, V. Largo, s.1-2.
 12. Wólka Kosowska – info [w:] E-kupiec [dostępny na stronie:] https://www.e-hurtownik.pl/wolka-kosowska-mapa-hale.html [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].
 13. Wysieńska Kinga, organizacje chińskie i wietnamskie w Polsce – wstępna analiza instytucjonalnej kompletności społeczności wschodnioazjatyckich w Polsce [w:] Instytut Spraw Publicznych, s.6.

1Ewa Grabowska, Wietnam [w:] Wydział informacji o krajach pochodzenia departamentu postępowań uchodźczych UDSC [dostępny na stronie:] http://wikp.udsc.gov.pl/kraje-pochodzenia/wietnam.html [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].

2Kinga Wysieńska, organizacje chińskie i wietnamskie w Polsce – wstępna analiza instytucjonalnej kompletności społeczności wschodnioazjatyckich w Polsce [w:] Instytut Spraw Publicznych, s.6.

3Festiwal Kultury Wietnamskiej Warszawa. W parku Sowińskiego poznamy tradycyjną kulturę i kuchnię z Wietnamu [w:] Warszawa Nasze Miasto [dostępny na stronie:] http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/festiwal-kultury-wietnamskiej-warszawa-w-parku-sowinskiego,4769595,artgal,t,id,tm.html [dostęp z dnia: 18.10.2018 r.].

4Aleksandra Podgórska, Niech żyje Nam! Mistrz z Wietnamu uwielbia Warszawę, bo mieszka tu mało osób [w:] Warszawa Nasze Miasto [dostępny na stronie:] http://warszawa.naszemiasto.pl/magazyn/artykul/niech-zyje-nam-mistrz-z-wietnamu-uwielbia-warszawe-bo,3658538,t,id.html [dostęp z dnia: 18.10.2018 r.].

5Poradnik dla osób podróżujących do Wietnamu [w:] Ambasada Rzeczpospolitej polskiej w Hanoi [dostępny na stronie:] https://hanoi.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradnik_dla_podrozujacych_do_wietnamu/ [dostęp z dnia 16.10.2018r]; Polacy w Wietnamie [w:] Ambasada Rzeczpospolitej polskiej w Hanoi [dostępny na stronie:]https://hanoi.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/podroz_do_wietnamu/ [dostęp z dnia 16.10.2018r].

6Stowarzyszenie Polonia Sajgońska [w:] Oficjalna strona Polonii Sajgońskiej {dostępne na stronie:] http://www.polsaigon.com/ [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].

7Materiał informacyjny nt. Współpracy dwustronnej z Socjalistyczną Republiką Wietnamu w obszarze właściwości merytorycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018, s.1 i 7.

8Materiał informacyjny nt. Współpracy dwustronnej z Socjalistyczną Republiką Wietnamu w obszarze właściwości merytorycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018, s.6.

9Jacek Zygmunt Matuszak, Kazimierz Kwiatkowski, Warszawa -Hanoi 2016, s.7 i 12, 18-19, 21.

10Vietnam: Current Issues and Historical Background, red. V. Largo, s.1-2.

11Przewodnik po rynku w Wietnamie, red. Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Chi Mich City, Warszawa 2017 r., s.8.

12Przewodnik po rynku w Wietnamie, red. Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Chi Mich City, Warszawa 2017 r., s.46.

13Materiał informacyjny nt. Współpracy dwustronnej z Socjalistyczną Republiką Wietnamu w obszarze właściwości merytorycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018, s.5-6.

14Wólka Kosowska – info [w:] E-kupiec [dostępny na stronie:] https://www.e-hurtownik.pl/wolka-kosowska-mapa-hale.html [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].

15Poradnik dla osób podróżujących do Wietnamu [w:] Ambasada Rzeczpospolitej polskiej w Hanoi [dostępny na stronie:] https://hanoi.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradnik_dla_podrozujacych_do_wietnamu/ [dostęp z dnia 16.10.2018r]; Polacy w Wietnamie [w:] Ambasada Rzeczpospolitej polskiej w Hanoi [dostępny na stronie:]https://hanoi.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/podroz_do_wietnamu/ [dostęp z dnia 16.10.2018r].

16Polskie firmy [w:] Oficjalna strona Polonii Sajgońskiej [dostępne na stronie:] http://www.polsaigon.com/ [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].

17Polacy [w:] Oficjalna strona Polonii Sajgońskiej [dostępne na stronie:] http://www.polsaigon.com/ [dostęp z dnia 18.10.2018 r.].

 

 

Udostępnij:
 • 21
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  21
  Udostępnienia
K. Michalewicz: Wietnamczycy w Polsce – krótki przewodnik Reviewed by on 19 października 2018 .

Chociaż powierzchnia tego kraju jest zbliżona do terytorium Polski, jest to jedno z najludniejszych państw świata. Zamieszkuje je 90 milionów osób, czyli ponad 2,5 krotnie więcej niż Polskę. Mowa tutaj o znajdującym się na Półwyspie Indochińskim Wietnamie, graniczącym z trzema państwami: Chinami, Laosem i Kambodżą. I chociaż Polskę i Wietnam dzieli od siebie kilka tysięcy

Udostępnij:
 • 21
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  21
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

 • Bardzo wazny i ciekawy artykul, za ktory dziekuje. Tylko chcialem sie upewnic: otoz ten nasz wybitny archeolog nazywal sie Kazimierz Kwiatkowski czy Kazimierz Grochowski? A z tymi 70 mld i 16 mld dolarow polskiej pomocy to nie lekka przesada? ;)

Pozostaw odpowiedź