Wietnam news

Wietnam: Krytyka nowego modelu edukacji

VNENZdaniem wielu wprowadzenie międzynarodowego modelu uczenia się (VNEM), uważanego za krok na rzecz modernizacji systemu edukacji w Wietnamie, okazało się nieodpowiednie dla kraju.

Miasto Ho Chi Minh zdecydowało się na zastosowanie modelu VNEN już od roku szkolnego 2012-2013 w ramach programu pilotażowego, który obejmuje po jednej szkole podstawowej w każdej z dzielnic. Szkoła Podstawowa Tan Thong w Cu Chi była pierwszą, która zastosowała model dla uczniów klas drugich i trzecich w roku akademickim 2012-2013, a następnie dla dzieci z klas czwartych w latach 2013-2014.

Według Phan Thi My, zastępcy dyrektora szkoły Tan Thong, najbardziej wyróżniającą cechą nowego modelu jest sposób, w jaki klasa jest zorganizowana. Klasa jest zarządzana przez tzw. radę z własnym zarządzaniem. Przewodniczący rady ma obowiązek nadzorowania, prosząc innych uczniów, aby wypełniali swoje zadania. Może również działać jako osoba pilnująca, kiedy nauczyciele są zajęci. Metoda ta zachęca uczniów do samokształcenia, samokontroli i samodzielnego zarządzania. Tymczasem nauczyciele mogą skupiać się na organizacji zajęć dla klasy. Uczniów dzieli się na grupy po 5-8 uczniów. Podejmowane tematy dyskusji są inne w każdej z grup. Nauczyciele pracują z każdą grupą, omawiając różne sprawy. Wraz z wprowadzaniem norm VNEM zmieniona została procedura oceniania uczniów, w ramach której nauczyciele na bieżąco komentują postępy uczniów.

My ze szkoły Tan Thong przyznała, że choć szkoła zdobyła pewne doświadczenia z pierwszego roku wdrażania programu, nadal sprawia on wiele trudności. Uczniowie drugich klas nadal mają ograniczone umiejętności w porozumiewaniu się  językiem wietnamskim, dlatego też trudno jest im radzić sobie z pytaniami podczas lekcji. Ponadto pojawiają się wątpliwości, czy czy nie jest zbyt wcześnie, aby wymagać samokształcenia od uczniów szkół podstawowych, którzy nie tak dawno opuścili przedszkole.

 Są osoby, które uważają, że VNEN nie jest odpowiednią metodą dla Wietnamu. Podkreśla się, że model może być stosowany tylko dla klas z małą liczbą uczniów, gdyż wyłącznie wtedy nauczyciele mogą zadbać o każdą z grup uczniów i każde dziecka z osobna. Tymczasem klasy w szkołach w szkołach w Ho Chi Minh są bardzo liczne, co uniemożliwia skutecznego funkcjonowanie modelu VNEM. Dyrektor szkoły podstawowej w dzielnicy Go Vap zauważył, że jeśli chce się stosować VNEN, należy  zmniejszyć liczbę uczniów w każdej klasie o połowę, trzeba bowiem znaleźć miejsce na stoły i grupy  dla studentów. Dodał, że jest to niemożliwe do zastosowania w obecnych warunkach.

Pojawiają się również wątpliwości co do jakości proponowanego modelu. Pham Thuy Ha, dyrektor szkoły Nguyen Van Troi z czwartej dzielnicy, uważa, że nie jest to dobra metoda nauczania. Jego zdaniem nie przyczynia się ona do poprawy kreatywności nauczycieli.

Na podstawie: english.vietnamnet.vn
Opracowanie: Weronika Skibicka

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wietnam: Krytyka nowego modelu edukacji Reviewed by on 10 grudnia 2013 .

Zdaniem wielu wprowadzenie międzynarodowego modelu uczenia się (VNEM), uważanego za krok na rzecz modernizacji systemu edukacji w Wietnamie, okazało się nieodpowiednie dla kraju. Miasto Ho Chi Minh zdecydowało się na zastosowanie modelu VNEN już od roku szkolnego 2012-2013 w ramach programu pilotażowego, który obejmuje po jednej szkole podstawowej w każdej z dzielnic. Szkoła Podstawowa Tan

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź