Chiny,Polecane

Wen Jiabao w Polsce. Przegląd prasy chińskiej – 19.04-06.05.2012

I. Polityka i gospodarka

:: Rozmowy Wen Jiabao z premierem Polski. Ustanowienie regularnych spotkań na najwyższym szczeblu.

26.04.2012 (ifeng.com – serwis ekonomiczny za: Zhonnguo Xinwen Wang – Chińska Agencja Informacyjna) [1]

Premier Wen Jiabao odbył rozmowy z premierem Polski Donaldem Tuskiem, w wyniku których umocnione zostało strategiczne partnerstwo obydwu krajów. Przed rozpoczęciem konferencji odbyła się wielka ceremonia powitalna na cześć chińskiego przywódcy.

Wen Jiabao mówił: „Od momentu ustanowienia relacji dyplomatycznych między naszymi krajami doszło do wielkich zmian zarówno na świecie, jak i w nich samych. Niemniej jednak nieprzerwanie panowała zgodność w kwestiach takich jak uznanie niepodległości i integralności terytorialnej partnera, czy też szacunek względem obranej drogi rozwoju. Nie zmienił się również przyjazny stosunek dwóch Narodów.”

„Światowy ład polityczny, ekonomiczny i kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego podlegają obecnie głębokim zmianom. Chiny wysoce cenią potencjał rozwojowy Polski, oraz jej znaczenie na arenie Europejskiej i światowej. Mamy nadzieje na zwiększenie współpracy we wszystkich dziedzinach i nieprzerwany rozwój wzajemnych relacji w ramach partnerstwa strategicznego.” – podkreślił chiński premier.

Wen Jiabao wyraził również uznanie dla wielkiego wysiłku jaki został poczyniony przez stronę polską w celu zorganizowania forum ekonomicznego i spotkania liderów Europy Wschodniej, w którym również uczestniczył.

Premier Tusk witając premiera Chin wyraził opinię, że to wizyta o wielkim znaczeniu i dalekosiężnych skutkach. Zapewnił również o wzajemnym szacunku, poszanowaniu chińskiej drogi rozwoju, i wyraził nadzieję wzmocnienia wzajemnych relacji i współpracy. „Obecnie relacje Polsko-Chińskie są najlepsze w historii. Strona polska liczy na wzmocnienie dialogu na szczeblu politycznym i wyraża radość z ustanowienia mechanizmu regularnych spotkań na szczeblu premierów. Zachęcamy przedsiębiorców z obydwu krajów do inwestycji. Będziemy także zwiększać wymianę i współpracę kulturalną. Polska ma nadzieję w pełni wykorzystać swoją rolę we wzmacnianiu relacji między Europą Środkowo-wschodnią a Chinami.” – mówił polski premier.

Po rozmowach premierzy uczestniczyli w uroczystości podpisania umów bilateralnych, oraz spotkali się z dziennikarzami.

Tego samego dnia premier Wen Jiabao złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

:: Spacer premierów Polski i Chin w warszawskim Parku im. Chopina (fotorelacja)

26.04.2012 (China News – serwis informacyjny) [2]

W dniu 25.05 po odbyciu oficjalnych rozmów i podpisaniu umów bilateralnych Premierzy Polski i Chin udali się na spacer do warszawskiego Parku Łazienkowskiego (zw. także Parkiem im. Chopina).

link do zdjęć: http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2012/04-26/99419.shtml [2]

:: Premier Chin: W ciągu 5 lat dwukrotnie zwiększymy bilans handlowy z Polską

26.04.2012 (news.hexun.com – serwis informacyjny za: Huitong Wang – serwis ekonomiczny) [3]

Podczas trwającej obecnie pierwszej od 25 lat wizyty chińskiego premiera w Polsce Wen Jiabao odbył m. in. rozmowy z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Wen Jiabao zadeklarował zwiększenie w ciągu najbliższych 5 lat wymiany handlowej między Chinami a Polską o 100%. Zapewnił jednocześnie, że podjęte zostaną działania, aby zmniejszyć deficyt w kontaktach handlowych z Chinami.

Premier Chin podkreślił, że w obliczu trwającego od kilku lat kryzysu finansowego oraz europejskiego kryzysu zadłużenia Polska gospodarka cechuje się stabilnym wzrostem, a w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło znaczenie kraju w Europie i na świecie.

:: Wen Jiabao w polskiej telewizji: „Budujmy wspólnie piękną przyszłość” (wideo)

28.04.2012 (ifeng.com – serwis ekonomiczny) [4a] [4b]

Przewodniczący Rady Państwa ChRL Wen Jiabao podczas wizyty w Polsce wystąpił w polskiej telewizji, gdzie podzielił się swoimi przemyśleniami, podziękował za gościnność Rządu Polskiego, oraz wyraził nadzieję na wzmocnienie tradycji dobrych relacji i współpracy między obydwoma krajami.

linki do wideo:

http://news.ifeng.com/mainland/special/wenjiabaobrb/content-3/detail_2012_04/28/14221999_0.shtml – wersja oryginalna [4a]

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_chin_do_polakow_ujrze,9792/ – wideo w wersji polskiej, strona Kancelarii Premiera RP [4b]

:: Wen Jiabao zakończył wizytę w Europie. Podsumowanie.

28.04.2012 (CRI Online – chińskie radio międzynarodowe) [5]

Przewodniczący Rady Państwa Wen Jiabao zakończywszy oficjalną wizytę w Polsce wyruszył z Krakowa w podróż powrotną do Chin.

W środę 25.04 zaproszony wcześniej przez Premiera Polski Donalda Tuska Przewodniczący Wen Jiabao lądując w Warszawie rozpoczął 3-dniową wizytę w Polsce. W trakcie trwania wizyty Wen Jiabao wspólnie z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, Marszałkiem Sejmu RP Ewą Kopacz, Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, i Premierem RP Donaldem Tuskiem prowadzili rozmowy i szczerze wymieniali poglądy na temat relacji Chińsko-Polskich, Chińsko-Środkowoeuropejskich, i powiązanych kwestii sytuacji międzynarodowej. Wen Jiabao uczestniczył też w spotkaniu z liderami państw Europy Środkowo-wschodniej, podczas których omówione zostały plany wzajemnej współpracy. Poza tym, Premier złożył również wizytę w podkrakowskim Oświęcimiu, gdzie oddał hołd pamięci ofiar.

Polska była ostatnim przystankiem na trasie serii wizyt Premiera po Europie. Odwiedził on w tym czasie on także Islandię, Szwecję, oraz uczestniczył w otwarciu Międzynarodowych Targów Przemysłowych (Hannover Messe) w niemieckim Hanowerze.

:: Sprawozdanie China Railway Engeneering: postępowanie w sprawie wypowiedzianego kontraktu na budowę polskiej autostrady nadal w toku

28.04.2012 (finance.qq.com – serwis ekonomiczny za: Caixin Wang – serwis ekonomiczny) [6a]

Konsorcjum China Railway Engeneering Corporation Ltd. (中国中铁, http://www.crecg.com/ [6b]) w opublikowanym wczoraj oświadczeniu informuje, że postępowanie prawne dotyczące należącej do niego firmy China Overseas Construction (COVEC) odpowiedzialnej za realizację projektu polskiej autostrady A2 nadal jest w toku.

W swoim sprawozdaniu kwartalnym z 27.04 CREC Ltd. opublikowało oświadczenie ws. jej filii COVEC, która tworząc konsorcjum z China Railway Tunnel Group Ltd. i dwoma innymi firmami (zw. dalej „konsorcjum”), wygrała w Polsce kontrakt na budowę autostrady A2 (wypowiedziany dnia 30.06.2011). Sąd Rejonowy w Warszawie wezwał CREC oraz jedną z firm należących do konsorcjum do zapłaty kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w wysokości 128.913.670,98zł (ok. 40mln USD). W dniu 20.10.2011 CREC złożyło apelację, w wyniku czego sprawa stała się procesem cywilnym. Na Kwiecień 2012 planowane jest czwarte posiedzenie na sali rozpraw, w związku z czym przedmiotowa sprawa obecnie nadal jest w toku.

CREC Ltd. oświadczyło, że w I. kwartale 2012 z tytułu zaangażowania w projekt autostrady A2 firma zanotowała stratę 5,013.000RMB (ok. 8mln USD), na co składają się koszty procesowe i wypłaty dla pracowników. W raporcie obejmującym drugie półrocze 2011 firma ogłosiła z tego tytułu stratę na kwotę 550mln RMB (ok. 87mlnUSD).

W dniu 28.09.2009 konsorcjum wygrało przetarg na budowę odcinków A i C polskiej autostrady A2. Wartość kontraktu opiewała na 402mln USD.

W pierwszym kwartale 2012 zysk CREC Ltd. Wyniósł 78,568mld RMB (ok. 12,5mld USD), co stanowi spadek o 19,11% w porównaniu z odpowiednim okresem roku poprzedniego. Dochód netto wyniósł 915mln RMB, co stanowi spadek o 44,54% w porównaniu z odpowiednim okresem roku poprzedniego. W tym czasie firma podpisała o 7% mniej nowych umów o łącznej wartości 103,4mld RMB (ok. 16mld USD), z czego wartość projektów kolejowych opiewa na 90,7mld RMB (ok.14,4mld USD, spadek o 54,2%).

Zysk brutto CREC Ltd. wyniósł w pierwszym kwartale 2012 10,95%, co stanowi wzrost w porównaniu z 9,05% w roku poprzednim. W porównaniu z 10,57% zysku brutto na cały rok 2011 wartość ta utrzymuje się na tym samym poziomie.

Jako przyczyny znaczącego spadku przychodów raport wskazuje na: wstrzymanie prac nad infrastrukturą kolejową w I. kwartale, spadek ilości zamówień poza granicami kraju, masowe migracje pracowników związane z obchodami Święta Wiosny, i inne.

II. Społeczeństwo

:: Dziennik Ludowy: „Problemy zachodniego modelu demokracji”

23.04.2012 (huanqiu.com – portal informacyjny za: Renmin Ribao – Dziennik Ludowy) [7a]

Czym jest demokracja? Czy jej celem nie jest zapewnienie ludziom wzrostu ekonomicznego i warunków do szczęśliwego życia? Jeśli system jest oparty na zasadach demokratycznych, lecz umożliwia wzbogacenie się małej grupie, jednocześnie odbierając prawo do szczęścia większości, to czy taka demokracja jest praworządna? Świadom tego typu problemów mieszkaniec kapitalistycznego kraju zachodniego powinien zastanowić się nad słusznością zachodniego wariantu demokracji.

Wątpliwości względem zachodniego modelu demokracji

To już 5. rok trwania międzynarodowego kryzysu finansowego. Mieszkańcy krajów Zachodu muszą spytać: „co się z nami dzieje?” Pod wątpliwość nie tylko podaje się skuteczność systemu finansowego, ale także politycznego. Uwagę wielu ludzi przykuło zdanie wypowiedziane przez słynnego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego USA Zbigniewa Brzezińskiego, który powiedział: „Dziś problemem jest to, że w systemie finansowym będącym poza kontrolą, w którym mała część ludzi dąży do własnych samolubnych korzyści, stajemy się coraz bardziej agresywni. Czy w takich warunkach może kwitnąć demokracja?” ([7b] – cytowany przez autora artykuł – dop. mw)

Wątpliwości względem zachodniego modelu wielopartyjnego nie są niczym nowym. Koncepcja demokracji wywodzi się od systemu politycznego greckich polis, lecz obecnie praktykowany w krajach Europy Zachodniej ustrój pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest ściśle związany z Chrześcijaństwem, a szczególnie Protestantyzmem. Jeśli za punkt odniesienia przyjąć feudalizm, to demokracja jest systemem doskonalszym, krokiem ku równości społecznej. Należy jednak pamiętać, że demokracja jest procesem – systemem którego budowa jest jeszcze daleka od ukończenia.

Jeden człowiek – jeden głos? Z początku tylko mężczyźni, i to tylko spełniający cenzus majątkowy mieli prawo głosu. Tak było np. na początku XX w. W Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych, po zakończeniu wojny o niepodległość zubożali zdemobilizowani żołnierze żądali przydziałów ziemi, co wywołało strach u władzy, która wprowadziła dla biednych, czarnoskórych, oraz kobiet ograniczenie reprezentacji i dostępu do władzy. Pełne zrównanie praw wyborczych nastąpiło tam dopiero w 1965, przy czym zgodnie z prawem USA prezydent nadal nie jest wybierany bezpośrednio, zaś wybór jest ograniczony do tylko dwóch partii. Jest pewna anegdota: chiński i amerykański student mieszkający w jednym pokoju oglądali razem relację z przebiegu wyborów w USA. Amerykanin miał powiedzieć: „My Amerykanie jesteśmy godni pożałowania – możemy wybierać spośród tylko dwóch idiotów…” Ta historia jest po części żartem, po części prawdą.

Mimo wszystko zdaniem amerykańskich polityków, ich demokracja jest wzorem dla innych państw, i używają jej jak maczugi, przy pomocy której można bić wszystkich o odmiennych poglądach, tj. jeśli Amerykanom nie odpowiadają czyjeś poglądy, to można mu przyczepić łatkę „wroga demokracji”.

Demokracja zachodnia jest demokracją pieniądza

W 2010 amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że wysokość dotacji firm prywatnych do kampanii wyborczych nie może podlegać ograniczeniom. Decyzja ta otwiera szeroko drzwi „polityce priorytetowości pieniądza”. Bez wsparcia finansowego żaden polityk nie ma szans na sukces w wyborach. Z drugiej strony, otrzymawszy pieniądze musi służyć interesom swojego dobroczyńcy. Niektórzy nawet mówią, że „pieniądz jest dla polityki jak matczyne mleko”. W USA działania pozakulisowe z tym związane można porównać do ciemnych interesów prowadzonych w świetle prawa.

Amerykanie zastanawiają się, dlaczego w 1999 Kongres zniósł ustawę Glass-Steagall Act z 1933? Dokument ten został wprowadzony w odpowiedzi na Wielki Kryzys 1929 roku ([7c] – więcej nt. ustawy – dop). Jego celem było zakazanie zwykłym bankom komercyjnym prowadzenia spekulacyjnej działalności inwestycyjnej. Być może gdyby ta ustawa nadal obowiązywała, to w 2007 nie doszłoby do zapaści na rynku kredytów hipotecznych, bądź jej przebieg byłby mniej poważny. Przyczyna zniesienia tej ustawy jest prosta – Wall Street i świat biznesu są w USA tak silne, że kierując działaniami Kongresu doprowadzają do uchwalania korzystnych dla siebie praw.

W 2008 w Wielkiej Brytanii, już po wybuchu kryzysu finansowego, Królowa podczas spotkania z ekspertami w London School of Economics and Political Science miała zapytać: „Dlaczego nikt tego nie przewidział?” Reakcją było zawstydzenie i zakłopotanie. Dziennikarz magazynu The Times w swoim artykule napisał: „W rzeczywistości wielu ten kryzys przewidziało, lecz nikt ich nie słuchał. Obecnie ludzie na zachodzie wierzą, że każdy może posiadać wszystko, i w osiągnięciu tego celu pomogą im instrumenty finansowe i polityka monetarna”. Te pełne goryczy słowa wyjaśniają prawdę na temat zachodniej demokracji.

Pod wpływem akcji „Occupy Wall Street” zawiązał się ruch „Occupy London”. Należy do niego grupa ekspertów z dziedziny ekonomii. Dwóch z nich na łamach Financial Times pisało: „Nasz system finansowy ma poważne problemy, w wyniku czego nie może skutecznie chronić interesów przeciętnych ludzi”. Z kolei 24-letnia przedstawicielka „Occupy Wall Street” zabierając głos na forum ekonomicznym w Davos mówiła: „Naszym celem nie jest zmiana prawa, lecz zmiana procesów, w jaki jest ono stanowione.” Oznacza to, że ludzie kwestionują już nie tylko samą politykę, ale cały system.

Problemy z praworządnością w zachodnim wariancie demokracji

Kraje Zachodu zarzutem o „braku praworządności” machają niczym maczugą, którą można bić innych. Jednak w obliczu wymienionych wątpliwości co do praworządności sprawowania władzy w zachodnich demokracjach, muszą same uderzyć się nią w głowę.

Jeden z ekspertów biorących udział w tegorocznym Światowym Forum Społecznym powiedział: „Europejska demokracja została opanowana przez rynki finansowe. Zagraża to prawom człowieka i obywatelskim”. Z kolei portugalski socjolog A. Santos mówił: „W Europie demokracje konstytucyjne zostały zdominowane przez bank Goldman Sachs. Obecny kryzys uświadamia ludziom, że kapitalizm jest antydemokratyczny”. Słynny francuski ekonom Paul de Grauwe na łamach La Tribune pisał: „Kolejne wybory niczego już nie zmienią. Obecnie w obliczu powoli chylącego się ku upadkowi systemu, politycy mają niewielkie pole do działania. Mogą oni tylko udawać, że kontrolują sytuację. Rzeczywiste rozwiązanie może przyjść tylko od ludzi prawdziwie rozumiejących problem.”

W rzeczywistości przez powyższe wypowiedzi zadane zostało następujące pytanie: „Czym w końcu jest demokracja?” Czy jej celem nie jest zapewnienie ludziom wzrostu ekonomicznego i warunków do szczęśliwego życia? Jeśli system jest oparty na zasadach demokratycznych, lecz umożliwia wzbogacenie się tylko małej grupie, jednocześnie odbierając prawo do szczęścia większości, to czy taka demokracja jest praworządna?

Zachód powinien natychmiast zacząć działać. Nie można ciągle używać demokracji niczym maczugi w celu znajdywania sobie wrogów. Jednemu z artykułów zamieszczonych 24.07.2011 w internetowym wydaniu niemieckiego magazynu „Die Zeit” towarzyszy satyryczny obrazek, na którym postać z kreskówki mowi: „Znaleźliśmy wroga – jesteśmy nim my sami.”

Autor tekstu jest członkiem Centrum Badań i Analiz Zagadnień Światowych agencji Xinhua (新华社世界问题研究中心)

Źródła:

[1] http://news.ifeng.com/mainland/special/wenjiabaobrb/content-3/detail_2012_04/26/14156172_0.shtml

[2] http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2012/04-26/99419.shtml

[3] http://news.hexun.com/2012-04-26/140826796.html

[4a] http://news.ifeng.com/mainland/special/wenjiabaobrb/content-3/detail_2012_04/28/14221999_0.shtml

[4b] http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_chin_do_polakow_ujrze,9792/

[5] http://gb.cri.cn/27824/2012/04/28/5951s3663071.htm

[6a] http://finance.qq.com/a/20120428/002804.htm

[6b] http://www.crecg.com/

[7a] http://china.huanqiu.com/roll/2012-04/2651412.html

[7b] http://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2012/0124/Brzezinski-Can-democracies-thrive-with-financial-systems-that-are-out-of-control

[7c] http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/g/glass_steagall_act_1933/index.html

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wen Jiabao w Polsce. Przegląd prasy chińskiej – 19.04-06.05.2012 Reviewed by on 9 maja 2012 .

I. Polityka i gospodarka :: Rozmowy Wen Jiabao z premierem Polski. Ustanowienie regularnych spotkań na najwyższym szczeblu. 26.04.2012 (ifeng.com – serwis ekonomiczny za: Zhonnguo Xinwen Wang – Chińska Agencja Informacyjna) [1] Premier Wen Jiabao odbył rozmowy z premierem Polski Donaldem Tuskiem, w wyniku których umocnione zostało strategiczne partnerstwo obydwu krajów. Przed rozpoczęciem konferencji odbyła się

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź