Artykuły,Publicystyka

W. Tomaszewski: „Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin” – recenzja książki Tomasza Kamińskiego

Autorem w/w książki jest dr Tomasz Kamiński z Zakładu Azji Wschodniej, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Książkę pod względem tematycznym można podzielić na dwie części. Pierwsza to dokładne omówienie ogólnej polityki Unii (ówczesnej EWG) począwszy od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku, aż do czasów obecnych. Ta część zawiera rozdziały poświęcone ewolucji strategicznych założeń Unii względem Chin, opis instytucjonalizacji i struktury relacji dwustronnych  oraz najbardziej rozbudowany ze wszystkich, rozdział, poświecony współpracy gospodarczej. Druga część zawiera bardziej szczegółowa problematykę i dotyczy najbardziej trudnych kwestii w relacji Unii do Chin: praw człowieka, embarga na sprzedaż broni oraz ochrony środowiska.

Mimo, że tematem książki jest polityka Unii wobec Chin, a nie stosunki unijno-chińskie to autor przedstawia w swojej książce nie tylko unijny ale i chiński punkt widzenia. Ukazanie problematyki z obu stron jest wartością podwyższającą jakość książki. Przykładem może być problematyka praw człowieka. W Europie za najważniejsze z nich uważa się prawa polityczne. W Chinach natomiast najważniejszym prawem człowieka jest zapewnienie mu godnego życia, toteż wydobycie kilkuset milionów ludzi z ubóstwa lub skrajnego ubóstwa jest tam uważane za wielki sukces w dziedzinie praw człowieka.

Autor na w/w przykładzie pokazuje, że odmienne koncepcje wywodzące się z odmiennego systemu wartości powodują różne oceny, a także nie do końca zrozumienie intencji partnera co nieraz prowadzi do wzajemnych pretensji a czasem i oskarżeń o łamanie reguł i podstawowych wartości w różnych dziedzinach współpracy, nie zawsze zresztą słusznie. Tomasz Kamiński wyciąga, z tego właściwy wniosek, że nie wszystkie rozwiązania instytucjonalne funkcjonujące w Unii można transplantować do chińskiego systemu prawnego i ekonomicznego , z czego w Europie przez pewien czas nie zdawano sobie sprawy.

Głównym celem książki jest udowodnienie, że w układ sił w ciągu tych kilku dekad zmienił się na niekorzyść Unii, która mimo swojego ogromnego potencjału gospodarczego  straciła większość swoich narzędzi oddziaływania na Chiny. Drugim celem jest ukazanie procesu  ekonomizacji wzajemnych relacji który powoduje zmniejszenie wagi pozostałych procesów.

12190031_934979429909337_8384906041386093359_n-1

Książka zawiera dużo informacji faktograficznych wraz z pełnym omówienie problematyki a także wiele tabel ukazujących różne dane ekonomiczne oraz schematy instytucjonalnej współpracy. Nie brak w niej też uwag krytycznych pod adresem Unii. Jednym z nich jest np. krytyka wspierania reform społeczno-ekonomicznych  w Chinach, milionami euro, podczas gdy ten kraj jest jednocześnie, jak pisze autor, jest olbrzymim dawca pomocy dla krajów afrykańskich umacniając dzięki temu swoje wpływy polityczne i gospodarcze na tym kontynencie i ograniczając tym samym pozycje polityczna Unii. Wszystko to ,zdaniem autora prowadzi do coraz słabszej pozycji Unii w relacji z Chinami.

Książka dr Kamińskiego w pełni omawia politykę Unii wobec Chin i dość celnie ukazuje jej wszystkie silne (tych jest coraz mniej) i słabe strony.

Dlatego „Sypiając ze smokiem” pod względem merytorycznym, z pewnością zaspokoi bardzo wymagających czytelników.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
W. Tomaszewski: „Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin” – recenzja książki Tomasza Kamińskiego Reviewed by on 7 stycznia 2016 .

Autorem w/w książki jest dr Tomasz Kamiński z Zakładu Azji Wschodniej, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Książkę pod względem tematycznym można podzielić na dwie części. Pierwsza to dokładne omówienie ogólnej polityki Unii (ówczesnej EWG) począwszy od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku, aż do czasów obecnych. Ta część zawiera rozdziały poświęcone ewolucji strategicznych

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź