Birma news

W Birmie zakończył się szczyt mniejszości etnicznych

Źródło: flickr.com

Źródło: flickr.com

W Regionie Specjalnym Wa, w północnym stanie Szan, zamknięto w środę (06.05) szczyt z udziałem przedstawicieli birmańskich mniejszości etnicznych oraz ich zbrojnych organizacji, którego celem była dyskusja nad ogólnonarodowym zawieszeniem broni. Spotkanie zakończyło się sformułowaniem 12-punktowego dokumentu końcowego.

Armia Zjednoczonego Stanu Wa (United Wa State Army – UWSA) była gospodarzem zgromadzenia, które odbyło się w Panghsang w stanie Szan. Region Specjalny Wa, nad którym kontrolę sprawuje UWSA, jest zamieszkały przez ludność chińskojęzyczną i posługuje się chińską walutą renminbi. Liczba mieszkańców regionu szacowana jest na ponad pół miliona. Region ten ogłosił swoją niepodległość wobec Birmy już w kwietniu 1989 roku, co nie zostało jednak nigdy uznane przez rząd centralny.

W szczycie, który rozpoczął się 1 maja, udział wzięli liderzy dwunastu zbrojnych ugrupowań mniejszości etnicznych oraz Zespół Koordynacyjny ds. ogólnokrajowego zawieszenia broni (Nationwide Ceasefire Coordination Team – NCCT), reprezentujący grupy uczestniczące w rozmowach pokojowych z rządem. Na spotkaniach szeroko omawiana była obecna sytuacja polityczna w Birmie oraz perspektywy procesu pokojowego. Kluczowym punktem była dyskusja nad opracowanym w trakcie negocjacji z rządem szkicem ogólnonarodowego zawieszenia broni.

Uczestnicy szczytu zgodnie przyznali, że prześladujące Birmę od ponad sześciu dekad konflikty są wynikiem różnic politycznych pomiędzy licznymi mniejszościami etnicznymi a birmańskim rządem. Jako takie mogą być one rozwiązane politycznymi środkami. Do osiągnięcia tego celu, według uczestniczących w negocjacjach liderów, konieczne jest jednak opracowanie umowy zawieszenia broni, która uwzględniałaby także grupy wciąż prowadzące otwartą walkę z rządem. Reprezentanci mniejszości uznali także, że pożądany byłby udział w procesie pokojowym prywatnych organizacji oraz Chin.

Jako jeden z najważniejszych kroków na drodze do pokoju podano również natychmiastowe wstrzymanie ofensywy birmańskiej armii w Kaczinie, Ta Ann, Kokangu oraz Rakhine w północnej Birmie. Uczestnicy szczytu potępili łamanie praw człowieka i tortury, których dopuszcza się armia na mieszkańcach tych terenów.

Dokument końcowy szczytu wzywa także do przeprowadzenia nowelizacji konstytucji z 2008 roku tak, aby stała się ona fundamentem dla silnego federalnego państwa, opartego na demokracji, równości i wolności osobistej. Jednocześnie liderzy organizacji etnicznych zwrócili się do członków mniejszości o pokojowe współistnienie z Bamarami (większościową grupą etniczną w Birmie) i nie dążenie do opuszczenia związku.

Uzgodniono również, że powinna zostać utworzona organizacja reprezentująca wszystkie zbrojne organizacje etniczne na terenie Birmy. Zapowiedziane zostały kolejne spotkania w tym gronie, których celem będzie wypracowanie metod realizacji przedstawionych postulatów.

Na podstawie: elevenmyanmar.com

Opracowanie: Krzysztof Kotlarski

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
W Birmie zakończył się szczyt mniejszości etnicznych Reviewed by on 8 maja 2015 .

W Regionie Specjalnym Wa, w północnym stanie Szan, zamknięto w środę (06.05) szczyt z udziałem przedstawicieli birmańskich mniejszości etnicznych oraz ich zbrojnych organizacji, którego celem była dyskusja nad ogólnonarodowym zawieszeniem broni. Spotkanie zakończyło się sformułowaniem 12-punktowego dokumentu końcowego. Armia Zjednoczonego Stanu Wa (United Wa State Army – UWSA) była gospodarzem zgromadzenia, które odbyło się w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź