Chiny news,Tajwan news

Tajwan: czwarta tura rozmów w cieśninie odbędzie się pod koniec grudnia

tajwanaid chinaCzwarta tura rozmów pomiędzy przewodniczącym Fundacji Wymiany przez Cieśninę (SEF), Chiang Pin-kung i Chen Yunlin, przewodniczącym Stowarzyszenia ds. Stosunków pomiędzy stronami w Cieśninie Tajwańskiej (ARATS) jest planowana pod koniec grudnia br. w mieście Taichung, położonym w centralnej część wyspy.

Oczekuje się, że obie strony podpiszą cztery porozumienia dotyczące: standardów, inspekcji, pomiarów i certyfikacji; kwarantanny i kontroli produktów rolnych; unikania podwójnego opodatkowania oraz współpracy w dziedzinie rybołówstwa.  W trakcie rozmów SEF i ARATS będą wspólnie także gospodarzami forum na temat chińskich inwestycji na Tajwanie, podczas którego odpowiednie agencje i ministerstwa Republiki Chińskiej (RCh) przedstawią politykę i regulacje, a krajowe izby przemysłowe i handlowe zaprezentują informacje o środowisku inwestycyjnym na Tajwanie.

W sprawie współpracy w cieśninie dotyczącej standardów, kontroli, pomiarów i certyfikacji ministerstwo gospodarki poinformowało, że wymiana handlowa w cieśninie w ubiegłym roku wyniosła 130 mld USD. Jakkolwiek w obecnym stanie wzajemnych stosunków, nadal istnieje znacząca różnica pomiędzy obydwoma stronami, co do standaryzacji i kompatybilności systemów oceny jak i mechanizmów nadzoru rynku i zarządzania.

Tajwański sektor przemysłowy liczy na pomoc rządu w rozwiązaniu technicznych barier w handlu jakie napotykają produkty eksportowane na kontynent, a współpraca odnośnie standardów, inspekcji, pomiarów i certyfikacji może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Idea osiągnięcia współpracy w cieśninie na tym polu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez przemysł krajowy.

Standardy i procedury zapewniające bezpieczeństwo produktów konsumenckich zostaną opracowane przy uwzględnieniu metod stosowanych przez UE i USA. Z momentem ustanowienia przez kompetentne władze obu stron kanałów kontaktowych, informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumenckich będą wymieniane wraz z biuletynami o niebezpiecznych produktach konsumenckich.

Ministerstwo finansów RCh podało, że celem porozumienia o opodatkowaniu jest ominięcie podwójnego opodatkowania pomiędzy obydwoma stronami w cieśninie, co pozwoli na uczciwą konkurencję na kontynencie pomiędzy tajwańskimi przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami z innych krajów i regionów, oraz na zwiększenie konkurencyjności Tajwanu w przyciąganiu inwestycji. Porozumienie stworzy mechanizm opodatkowania w cieśninie rozwiązując dysputy związane z opodatkowaniem i zapewni uczciwe opodatkowanie.

W kwestii porozumienia o kwarantannie i kontroli produktów rolnych, Rada ds. Rolnictwa podała, że bez istniejących w obecnej chwili efektywnych obustronnych kontaktów czy możliwości weryfikacji pomiędzy stosownymi władzami po obu stronach cieśniny, nie działają żadne procedury dotyczące kwarantanny i inspekcji certyfikatów akceptowanych przez obie strony. Podczas zbliżającej się tury rozmów przewidziane są prace nad opracowaniem systemu inspekcji i kwarantanny produktów rolnych, kodyfikowania wspólnych technik kwarantanny i inspekcji, standaryzacji dokumentacji i ustanowienia odpowiednich kanałów weryfikacji i procedur.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tajwan: czwarta tura rozmów w cieśninie odbędzie się pod koniec grudnia Reviewed by on 15 grudnia 2009 .

Czwarta tura rozmów pomiędzy przewodniczącym Fundacji Wymiany przez Cieśninę (SEF), Chiang Pin-kung i Chen Yunlin, przewodniczącym Stowarzyszenia ds. Stosunków pomiędzy stronami w Cieśninie Tajwańskiej (ARATS) jest planowana pod koniec grudnia br. w mieście Taichung, położonym w centralnej część wyspy. Oczekuje się, że obie strony podpiszą cztery porozumienia dotyczące: standardów, inspekcji, pomiarów i certyfikacji; kwarantanny i

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź