Tajlandia news

Tajlandia: Parlament uchwalił ustawę o wyłanianiu najwyższego patriarchy

zdję­cie pt. „การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน 20สิงหาคม2552” au­tor­stwa พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์ opu­bli­ko­wa­ne na li­cen­cji CC BY 2.0

Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze (NZU), pełniące obecnie funkcję parlamentu, przegłosowało nowelizację Ustawy Sangha z roku 1992. Według analityków, ta zmiana będzie istotna w kontekście obsadzenia stanowiska najwyższego patriarchy Tajlandii.

Nowe prawo oznacza powrót do starej tradycji, według której to król wskazuje nowego zwierzchnika buddyjskiego, podczas gdy premier kontrasygnuje odpowiedni akt prawny. Do tej pory władca miał takie prawo tylko w przypadku, gdy urząd ten pozostawał z jakichś przyczyn nieobsadzony lub gdy patriarcha nie mógł wykonywać swoich obowiązków.

Tymczasowy parlament – znajdujący się pod kontrolą wojskowego rządu – debatował nad projektem ustawy przez zaledwie 58 minut. Ostatecznie przegłosował ją stosunkiem głosów 182 do 0 (przy sześciu głosach wstrzymujących się). Nowe przepisy wejdą w życie po opublikowaniu w Gazecie Królewskiej.

Szybkie uchwalenie ustawy było szokiem dla zwolenników Somdet Chuanga, 91-letniego opata świątyni Paknam Phasi Charoen, który został nominowany na przyszłego patriarchę w styczniu 2016 r. przez Najwyższą Radę Sangha. Ten najwyższy rangą w radzie mnich nie jest już jedynym kandydatem na to stanowisko – od teraz brani są pod uwagę wszyscy sędziwi członkowie owego ciała (z ósemki najmłodszy ma 69 lat, a najstarszy aż 98).

Mnichowi stawiane są zarzuty kryminalne związane z uchylaniem się od płacenia podatków. Mógł on popaść w niełaskę rządzących także dlatego, że w przeszłości wspierał niepokornego Phra Dhammachayo. Gdy ten wstępował do wspólnoty mnichów w latach 90., Chuang był jego mentorem.

Część środowiska religijnego skrytykowała rząd i parlament za wtrącanie się w sprawy sacrum. Inni podkreślają jednak, że mnisi nie są wyłączeni ze świata świeckiego i władze powinny mieć w tej kwestii pewne pole działania.

NZU pełni funkcję jednoizbowego parlamentu odkąd władzę w kraju przejęła junta wojskowa. Przed 2014 r. władza ustawodawcza należała do dwuizbowego Zgromadzenia Narodowego: w Senacie, izbie wyższej, zasiadało 150 senatorów (połowa pochodziła z wyborów powszechnych, połowę wskazywali sędziowie i instytucje rządowe), a ich kadencja trwała sześć lat, zaś w Izbie Reprezentantów zasiadało 480 deputowanych (większość wybierana w okręgach jednomandatowych) – ich kadencja trwała cztery lata.

Na podstawie: bangkokpost.com, nationmultimedia.com

Opracowanie: Paweł Nowosad

 

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tajlandia: Parlament uchwalił ustawę o wyłanianiu najwyższego patriarchy Reviewed by on 3 stycznia 2017 .

Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze (NZU), pełniące obecnie funkcję parlamentu, przegłosowało nowelizację Ustawy Sangha z roku 1992. Według analityków, ta zmiana będzie istotna w kontekście obsadzenia stanowiska najwyższego patriarchy Tajlandii. Nowe prawo oznacza powrót do starej tradycji, według której to król wskazuje nowego zwierzchnika buddyjskiego, podczas gdy premier kontrasygnuje odpowiedni akt prawny. Do tej pory władca miał

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź