• Japonia news, News

    Japonia: 9% więcej przypadków znęcania się nad dziećmi

    Japonia: 9% więcej przypadków znęcania się nad dziećmi

    Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w czwartek (30.08) ogłosiło, że w 2017 roku miało miejsce o 9,1% przypadków znęcania się nad dziećmi więcej niż w roku poprzednim, czyli 133,7 tysiąca. Ministerstwo uważa, że wzrost jest skutkiem zwiększenia się świadomości o tym, co jest przemocą psychiczną, ponieważ największy przyrost zanotowano…