• Indie news, News

    Indyjski rząd zaniedbuje ochronę Tadź Mahalu?

    Indyjski rząd zaniedbuje ochronę Tadź Mahalu?

    Indyjski sąd najwyższy skrytykował rząd za, jak to określił, ‘porażkę’ w kwestii ochrony Tadź Mahalu. Zdaniem sądu zarówno władze centralne jak i stanowe wykazują ‘ospałość’, jeśli chodzi o podjęcie kroków zmierzających do zajęcia się pogarszającym stanem tego zabytku. Tadź Mahal to jedna z największych turystycznych atrakcji na świecie. Codziennie odwiedza…