• Video

    Nuklearny koszmar w Japonii?

    Wedle ostatnich doniesień dwóch ratowników z Australii zostało wystawionych na działanie szkodliwego promieniowania. Coraz częściej mówi się o możliwości skażenia. Program dotyczy zagrożeń i konsekwencji związanych ze wzrostem napromieniowania. M.S.

  • Hongkong news, Video

    Policja ujęła groźnego przestępcę

    Oblewał ludzi kwasem, tera pójdzie siedzieć. Jednym z największych niebezpieczeństw Hong Kongu są wieżowce – a raczej spadające z nich przedmioty. Ostatnio było jeszcze gorzej –  ktoś zrzucał z okien silnie żrące substancje, które silnie parzyły ludzi, wiele z ofiar trafiło do szpitala. W końcu udało się ująć przestępcę, jednak…