• Indie news, News

    Nowy system wynagradzania posłów indyjskich zakończony skandalem?

    Nowy system wynagradzania posłów indyjskich zakończony skandalem?

    Planując zmiany w pensjach dla posłów, indyjski rząd rozpatrzy możliwość utworzenia stałego i niezależnego mechanizmu wynagrodzeń, informuje minister spraw parlamentarnych Pawan Kumar Bansal. Zgodził się także z sugestią, że działania, opóźniające pracę parlamentu, poza tym, iż są „niefortunnymi zdarzeniami”, powinny być karalne. Opinię tę wyraził po tym, jak Lok Sabha…