• Japonia

    Wybory po japońsku

    Wybory po japońsku

    W listopadzie śledziliśmy zmiany na szczytach władzy w pierwszej i drugiej gospodarce świata. W grudniu przyjdzie czas na trzecią gospodarkę świata – Japonię (oczywiście pomijając Unię Europejską jako całość i biorąc poprawkę na Indie, które według parytetu siły nabywczej prawdopodobnie już wyprzedziły Kraj Kwitnącej Wiśni, ale nominalnie wciąż są jeszcze…