• Birma news

  Birma: Nowi czlonkowie porozumienia w sprawie ogólnonarodowego zawieszenia broni

  Dwie duże organizacje militarne, reprezentujące  mniejszości etniczne, zdecydowały się dołączyć do negocjacji dotyczących podpisania zawieszenia broni. Dotychczas odmawiające rozmów, Zjednoczona Armia Wa (United Wa State Army, UWSA), będąca największą rebeliancką grupą militarną , jaka działa w Birmie, oraz  Narodowa Armia Demokratycznego Przymierza  (National Democratic Alliance Army, NDAA), reprezentująca wschodni stan…

 • Birma news

  Porozumienie rebeliantów z rządem

  Członkowie Zjednoczonej Armii Stanu Wa (UWSA) podpisali porozumienie pokojowe z rządem centralnym. W sztabie generalnym UWSA w mieście Panseng spotkało się około 130 oficerów dowodzących poszczególnymi oddziałami i miastami rebeliantów. Tam po rozmowach zgodzili się na decyzję ścisłego dowództwa, które pragnie zakończyć walki z rządem centralnym. W rozmowach brali udział…

 • Birma news

  NDF przeciwko juncie

  Sojusz ośmiu grup etnicznych Birmy znanych jako Narodowy Front Demokratyczny (NDF) oznajmił, iż przygotowuje się do obrony przed eskalacją napiętych stosunków z Armią Birmy. Była to odpowiedź na próby wymuszenia od tych grup zgody na przetransformowanie się w jednostki Straży Granicznej Birmy. United Wa State Army (UWSA) oraz KIO przeciwstawiają…