• News, Tajlandia news

    Demokraci kontratakują

    Partia Demokratyczna złożyła w piątek skargę do Państwowej Komisji Wyborczej. Dotyczy ona zaangażowania się po stronie Pheu Thai Party polityków, których dotyczy zakaz publicznej działalności. PD domaga się rozwiązania zwycięskiego ugrupowania! Motywuje to faktem, że ogromną część najważniejszych członków Pheu Thai stanowią działacze partii Thai Rak Thai, której działalność została…