• Laos news, News

    Rosnące zapotrzebowanie wykwalifikowanych pracowników w Laosie

    Pracodawcy coraz dotkliwej odczuwają problem znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co może doprowadzić do napływu zagranicznej siły roboczej w Laosie. Według Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej liczba wykwalifikowanych pracowników oscyluje w graniach 55 tysięcy. Jednak w związku z postępującym wzrostem gospodarczym Laos odczuje spory deficyt siły roboczej. Rząd szacuje, że do…

  • BLOGOSFERA

    „Polityka Globalna”: Chińska gospodarka w punkcie zwrotnym?

    Popularny jest pogląd, że Chiny mają ogromne zasoby taniej siły roboczej. Nie brak opinii, że ten czy inny nasz problem można rozwiązać, sprowadzając tanich chińskich pracowników. Może kiedyś tak było, ale dziś już chyba nie. Z pewnością nie będzie tak w przyszłości. Nim szerzej rozwinę temat, pozwolę sobie na parę…