• Japonia news, News

    Japonia chce karać ministrów za ujawnienie tajnych informacji

    Zgodnie z zaproponowanym przez rząd projektem ustawy o ochronie informacji niejawnych, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze parlamentarni oraz urzędnicy państwowi byliby karani w przypadku ujawnienia tajemnicy państwowej. Oprócz wyżej wymienionych stanowisk państwowych karze podlegać będą również przedstawiciele sektora prywatnego, np. firmy wykonujące zlecenia dla wojska, wobec których będzie można zastosować karę maksymalną…

  • Japonia news, News

    Japońscy urzędnicy omyłkowo udostępnili poufne informacje w sieci

    Rząd japoński potwierdził, że na skutek niewłaściwych ustawień prywatności dla grupy dyskusyjnej utworzonej na serwisie Google przez urzędników z Ministerstwa Środowiska, doszło do ujawnienia poufnych informacji. Serwis Grupy Google umożliwia tworzenie internetowych grup dyskusyjnych na dowolny temat. Założyciel grupy może spersonalizować ustawienia grupy i decydować o tym, kto do niej…