• Indie news, News

    Indyjski bank centralny ułatwia kredytowanie, ale nie zmienia stóp procentowych

    Indyjski bank centralny ułatwia kredytowanie, ale nie zmienia stóp procentowych

    Bank Rezerwy Indii (Reserve Bank of India; RBI) obniżył stopę rezerw obowiązkowych w celu wzmocnienia efektu zmian w polityce gospodarczej Indii wprowadzonych ostatnio przez rząd. Obniżenie stopy rezerw obowiązkowych do 4,5% ma poskutkować wpłynięciem na rynek 170 miliardów rupii. Spowoduje to prawdopodobnie zwiększenie płynności oraz przyspieszenie obiegu pieniądza. Jednocześnie RBI…