• Japonia news

    Japonia: Organizacja antywielorybnicza utrudnia połowy wielorybów na Oceanie Antarktycznym

    Japonia: Organizacja antywielorybnicza utrudnia połowy wielorybów na Oceanie Antarktycznym

    Łódź należąca do antywielorybniczej organizacji Sea Shepherd (Pasterz Morski) utrudniła działania łodzi patrolowej należącej do japońskiej floty wielorybniczej na Oceanie Antarktycznym, donosi Agencja Rybołówstwa. Ludzie znajdujący się na pokładzie należącej do Sea Shepherd Ady Gil świecili w kierunku japońskiej łodzi czymś, co przypominało laser, oraz obrzucali ją kolorowymi kulami. Podczas…