• Wietnam

    Rola zagranicznej współpracy gospodarczej w wietnamskich reformach doi moi

    Rola zagranicznej współpracy gospodarczej w wietnamskich reformach doi moi

    Przyczyny rozpoczęcia procesu reform gospodarczych w Wietnamie Zjednoczenie dwóch państw wietnamskich po zakończeniu drugiego konfliktu indochińskiego w 1975r. rozbudziło nadzieje społeczeństwa na rychłe podniesienie się kraju ze zniszczeń wojennych oraz budowę silnego systemu gospodarczego. Oczekiwania te nie zostały spełnione. Socjalistyczna Republika Wietnamu od początku swego istnienia przeżywała poważne trudności, zaś…