• Indie news

    Delhi: pierwsze w Indiach sądy ds. nieletnich

    Delhi: pierwsze w Indiach sądy ds. nieletnich

    Wkrótce w Delhi powstanie dziewięć sądów ds. nieletnich. Będą to pierwsze w Indiach sądy rozpatrujące wyłącznie sprawy, w których pokrzywdzonymi są dzieci. Pierwszy z nich rozpocznie działalność w lutym przyszłego roku. Inicjatywa stworzenia tak wyspecjalizowanych sądów narodziła się w delhijskiej Komisji ds. Ochrony Praw Dziecka (DCPCR – Delhi Commission for…