• Birma news

    Junta i broń nuklearna

    Przypuszcza się, że junta chce wprowadzić w życie nowy program związany z zaopatrywaniem pobliskich państw w broń nuklearną. Jeśli plan junty zostałby…