• Indie news

    Indie – Czy mur zaczyna kruszeć?

    Indie – Czy mur zaczyna kruszeć?

    W poniedziałek 14.września ostatecznie Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podjęło decyzję o rozpoczęciu negocjacji nad tekstem  dotyczącym reformy Rady Bezpieczeństwa. Główny opór stawiały Chiny i Rosja. Kilka dni przed rozpoczęciem sesji rosyjscy i chińscy dyplomaci starali się wprowadzić szereg paragrafów i gdyby to się udało, rozgorzałaby techniczna dyskusja na lata bez…