• Komentarze

    Recenzja książki B. Góralczyka „Złota ziemia roni łzy. Esej birmański”

    Birma nie miała do tej pory szczęścia do opracowań w języku polskim. Pojawiły się ich 2 (słownie: dwa). „Kraj tysięcy pagód” (1979 r.) Moniki Warneńskiej został całkowicie zapomniany. „Birma. Królowie i Generałowie” (2009 r.) Grzegorza Torzeckiego mogła się poszczycić lepszym losem, lecz mimo bardzo dobrego stylu, jej wymowa wzbudza kontrowersje.…