• News, Timor Wsch. news

    Rząd krytykuje wstępny raport Programu Narodów Zjednoczonych (UNDPS)

    Rząd krytykuje wstępny raport Programu Narodów Zjednoczonych (UNDPS)

    Timor Wschodni  skrytykował projekt sprawozdania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oskarżające rząd Timoru o niepodejmowanie wystarczających środków w walce z ubóstwem oraz ściganiu zbrodniarzy wojennych. We wstępnym raporcie skrytykowano również brak zaangażowania rządu w walkę z bezrobociem wśród młodzieży, a także o ułaskawienie komendanta policji, podejrzanego o masakrę na…