• Komentarz eksperta

    D. Konieczny: Polska i Chiny a ryzyko wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu

    W ostatnich miesiącach w Polsce opublikowano kilka raportów przedstawiających diagnozę obecnego stanu krajowej gospodarki oraz zawierających rekomendacje działań, jakie powinny podjąć władze w celu nadania nowego impulsu rozwojowego. Opracowanie zaprezentowane przez firmę konsultingową McKinsey & Company pt. „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” wśród najważniejszych wyzwań wskazuje zwiększenie produktywności zwłaszcza…