• Indie news

    Staną przed sądem za konwersję

    Staną przed sądem za konwersję

    W stanie Orisa policja zatrzymała czternaście osób, które wbrew prawu przeszły z hinduizmu na chrześcijaństwo. Sprawa spotkała się z oburzeniem społeczności chrześcijańskiej, która oskarża policję o prześladowania konwertytów. Organizacja reprezentująca indyjskich chrześcijan,  Global Council of Indian Christians, potępiła aresztowania i zażądała interwencji od premiera stanu, Naveena Patnaika. Do zatrzymań doszło…