• Artykuły

    Internauta Zyggi: „Indie dokonały gigantycznego skoku naprzód”

    Internauta Zyggi: „Indie dokonały gigantycznego skoku naprzód”

    Jest faktem, że Indie w czasie dominacji Kompanii Wschodnioindyjskiej, a następnie Korony były poddane bezlitosnej, nieograniczonej eksploatacji ze strony brytyjskiego kapitału, czego rezultatem było ogromne zapóźnienie gospodarcze subkontynentu i powszechna nędza jego mieszkańców. To przeciw niesprawiedliwej polityce ekonomicznej Brytyjczyków dyskryminującej miejscową przedsiębiorczość, występował Mohandas K. Gandhi, czyniąc to za pomocą…