• Inne-news, Komentarz eksperta

    K. Palonka: Prognozy dla Azji Południowo-Wschodniej

    Koniec roku 2012 przyniósł zmiany we władzach Chin i USA. Zarówno przyszły prezydent Chin jak i ponownie wybrany prezydent USA wyrazili zainteresowanie regionem Azji Południowo-Wschodniej co znalazło między innymi wyraz w tym, iż niemal natychmiast złożyli oni oficjalne wizyty w regionie. Bez wątpienia obydwa kraje planują większe zainteresowanie – polityczne…