• Artykuły, Indie news

    W.Madziar: Północny Wschód Indii – problemy rasowe?

    3 maja b.r. w Times of India ukazał się artykuł pt. “Unnatural death of 2 north-east youth finds echo in Parliament”. Chodzi o śmierć 2 studentów z północno-wschodnich stanów Indii (popularnie obszar ten zwany jest North-East) i pytanie, czy nie stali się oni ofiarami niechęci rasowej. Sprawa jest dość poważna,…