• Chiny news, News

  Władze Chin chcą powstrzymać plagę rozwodów

  Władze Chin chcą powstrzymać plagę rozwodów

  Najwyższy Sąd Ludowy Chińskiej Republiki Ludowej opublikował niedawno dokument wprowadzający 3-miesięczny okres ochronny dla rozwodzących się par. Okres ten może być wprowadzony za obopólną zgodą małżonków. Nowe prawo ma zapobiegać przedwczesnym i impulsywnym decyzjom o rozwodzie.  Sąd Ludowy może występować w roli mediatora, badać zaistniały stan rzeczy oraz zapewniać poradnictwo…

 • Chiny, Polecane

  Jak ochronić polskich przedsiębiorców przed chińskimi podróbkami?

  Globalizacja sprzyja współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami mającymi swe siedziby w różnych państwach. Niewątpliwie współpraca ma wiele pozytywnych aspektów dla obu stron. Przykładowo polscy przedsiębiorcy mają możliwość inwestycji w Chinach, czy w innych krajach Dalekiego Wschodu, co umożliwia obniżenie kosztów produkcji towarów, a przez to zwiększenie ich konkurencyjności. Możliwości wymiany niestety…

 • Chiny

  Ustrojowe aspekty implementacji zasady rządów prawa w Chińskiej Republice Ludowej

  Chiny od ponad 30 lat przeżywają swój renesans. Szybkie zmiany w ekonomii, kulturze i wielu innych sferach rodzą u niektórych nadzieję na to, że za tymi przemianami pójdą zmiany systemu politycznego. Rozwija się także szeroka dyskusja nad wprowadzeniem w Chinach demokracji. By włączyć się w tę dyskusję, unikając nieporozumień, pragnę…

 • Chiny

  Wpływ Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na chińskie prawo

  Wpływ Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na chińskie prawo

  Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) stanowi jedną z najważniesznych umów międzynarodowych regulujących prawo cywilne materialne, określaną mianem lingua franca handlu miedzynarodowego[1]. Miarą jej sukcesu jest liczba krajów, które ją ratyfikowały sięgająca obecnie 76[2], jak i wpływ, jaki…

 • Chiny, Polecane

  Ochrona własności intelektualnej w ChRL- Nowoczesne prawo w zagłębiu piractwa.

  Choć Chiny to w dalszym ciągu zagłębie piractwa i z tym kojarzą się większości z nas, nie sposób nie zauważyć, że w porównaniu ze stanem sprzed ponad 20 lat ChRL przeszła długą drogę w kierunku nowoczesnego systemu ochrony własności intelektualnej. W chwili obecnej państwo chińskie jest stroną większości najważniejszych umów…