• Indie news, News

    Sąd Najwyższy w Indiach dopuszcza prawo do biernej eutanazji

    Sąd Najwyższy w Indiach dopuszcza prawo do biernej eutanazji

    Ogłoszonym w piątek przełomowym werdyktem rozszerzającym prawo do życia o prawo do godnej śmierci, indyjski Sąd Najwyższy zalegalizował bierną eutanazję (zaniechanie czynności podtrzymujących życie). Dopuszczono także formalną możliwość złożenia ‚dyspozycji życia’ umożliwiającej osobom śmiertelnie chorym oraz znajdującym się w przewlekłym stanie wegetatywnym (PVS) godną śmierć poprzez odmowę dalszego leczenia czy…