• Laos news, News

    Rosnące zapotrzebowanie wykwalifikowanych pracowników w Laosie

    Pracodawcy coraz dotkliwej odczuwają problem znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co może doprowadzić do napływu zagranicznej siły roboczej w Laosie. Według Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej liczba wykwalifikowanych pracowników oscyluje w graniach 55 tysięcy. Jednak w związku z postępującym wzrostem gospodarczym Laos odczuje spory deficyt siły roboczej. Rząd szacuje, że do…

  • Laos news, News

    Wzrost płac w Tajlandii może przyciągnąć nielegalnych pracowników z Laosu

    Wzrost dziennej płacy minimalnej w Tajlandii może spowodować napływ nielegalnych pracowników z Laosu. Z dniem 1. stycznia w Tajlandii wprowadzono powszechną zmianę kwoty płacy minimalnej o  ponad 78.000 kipów (10$) dla pracowników w tajlandzkich przedsiębiorstwach, co jest równoznaczne z trzykrotną wartością płacy minimalnej w Laosie. Dyrektor Generalny Narodowego Instytutu Badań…