• Japonia news

    Trzęsienie ziemi skazało północną Japonię na powodzie

    Trzęsienie ziemi skazało północną Japonię na powodzie

    Wschodnie wybrzeże Japonii, zniszczone przez trzęsienie ziemi i tsunami z 11 marca, nie może odetchnąć. Część miast, tak jak Iszinomaki w prefekturze Mijagi, jest codziennie zalewana przez wody oceanu. Powodem tej sytuacji jest obniżenie się całego wybrzeża na skutek trzęsienia ziemi – w niektórych miejscach spadek ten wyniósł 1,2 m.…