• Komentarz eksperta

    P. Behrendt: Czy współpraca militarna z Japonią ma szanse?

    P. Behrendt: Czy współpraca militarna z Japonią ma szanse?

    Niedawna wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego tradycyjnie już zwróciła uwagę mediów nie na to, co trzeba. Tymczasem zawarte w Tokio porozumienie o zacieśnieniu współpracy wojskowej może mieć daleko idące konsekwencje. Sama wizyta i zawarte podczas niej porozumienia są o tyle interesujące, że dotychczas otoczenie prezydenta opowiadało się bardziej za strategicznym partnerstwem…