• Artykuły, Inne-news

    W. Tomaszewski: Azja na horyzoncie – zmiana trendów w postrzeganiu świata przez Polaków

    Rzeczpospolita w swoim dodatku PlusMinus z dnia 15-16 września, opublikowała ciekawe wyniki dorocznego sondażu przeprowadzonego przez Euroatlantic Trends badającego poglądy różnych społeczeństw odnośnie relacji transatlantyckich. W przypadku Polski przyniosły one, moim zdaniem, w niejednym przypadku, zaskakującego wyniki. O ile w polityce wewnętrznej nasze społeczeństwo kieruje się od 1989 r. stała zmiennością, czego dowodem jest…