• Chiny news, News

    Indeks PMI a koniunktura w sektorze przemysłowym Chin

    Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin wyniósł we wrześniu 2012 roku 49,8 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec sierpnia – podano w wyliczeniach Biura Satystycznego i Federacji Logistyki. To drugi z kolei miesiąc utrzymywania się tego wskaźnika poniżej 50,0 pkt. Jest tak po raz pierwszy od 2009 r.…