• Birma news

    Konflikt na tamie

    Chińskie firmy mają za nic przyrodę i ludzi, by tylko wybudować swoje hydroelektrownie. Nowe projekty mają zostać zrealizowane na terytoriach Azji i Afryki, lecz aktywiści ostrzegają przed ich reperkusjami, które będą zauważalne również w Birmie. Peter Bosshard jako przedstawiciel International Rivers wypowiedział się następująco w tej sprawie: “Cały czas borykamy…