• News, Sri Lanka news

    Uchodźcy powracają do Sri Lanki

    Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) oznajmił, że lankijscy uchodźcy powoli powracają z zagranicy do kraju po zakończonym dwa lata temu konflikcie zbrojnym. Zauważył również, że od 2010 r.blisko 2900 uchodźców, głównie z Tamil Nadu w Indiach, powróciło z pomocą UNHCR. Dodatkowo, ponad 2000 osób podjęło decyzję o powrocie z…

  • Birma news

    Z Tajlandii do Birmy: Uchodźcy zmuszeni do powrotu

    Organizacja ONZ do spraw Uchodźców podała we wtorek do wiadomości publicznej, iż Tajlandia siłą pozbyła się birmańskich emigrantów. “Wyspecjalizowana Agencja ONZ do spraw Uchodźców jest pewna, że około 166 obywateli Birmy zgłosiło władzom Tajlandii, iż w razie powrotu do rodzinnego domu w Birmie proszą o ochronę ze strony państwa oraz…