• Indie news, News

    Indie: Bank Światowy udzieli pożyczki na oczyszczenie Gangesu

    Bank Światowy udzieli Indiom pożyczki w wysokości 1 miliarda dolarów, która to kwota ma być przeznaczona na oczyszczenie rzeki Ganges. Ganges jest dla Indusów rzeką świętą, ale równocześnie jedną z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. – Bank będzie zaszczycony mogąc pomóc i wesprzeć Indie w dążeniu do oczyszczenia tej szczególnej rzki…