• Mongolia news, News

    Dyskusje na temat polowania na lamparta śnieżnego w Mongolii.

    Tydzień temu, rząd mongolski zezwolił myśliwym spoza państwa na polowania na ostatnich przedstawicieli lamparta śnieżnego w Mongolii, aby umożliwić przeprowadzenie badań naukowych. Stowarzyszenie Lamparta Śnieżnego, światowa organizacja zajmująca się ochroną tego ginącego gatunku, wysłała list do rządu Mongolii prosząc, by odwołał decyzję. „Jesteście tego świadomi, że lampart śnieżny jest gatunkiem…