• Inne

    The BRIICs and inequality: income inequality trends in major emerging markets and their implications

    Zapraszamy do przeczytania artykułu „The BRIICs and inequality: income inequality trends in major emerging markets and their implications” (pol. Nierówności w krajach BRIIC: trendy w nierównościach dochodowych na głównych rynkach wschodzących i ich konsekwencje), którego współautorem jest Sergiusz Prokurat, ekspert CSPA. Artykuł bada trendy kształtowania się nierówności dochodowych w krajach BRIIC. Pierwsza część…