• Laos news

  Laos: UE pomaga w walce z głodem

  Laos: UE pomaga w walce z głodem

  Komisja Europejska chce przeznaczyć sumę 5,3 miliona euro w 2010 roku na realizację projektów, wspierając tym samym walkę z głodem wśród ludności cywilnej oraz lokalne inicjatywy władz. Projekty te doprowadzą do redukcji głodu oraz zmniejszą pogwałcanie praw człowieka w Laosie. Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych (NGOs), organizacje rządowe i władze lokalne z…

 • Birma news

  Total i Chevron mają ujawnić źródła dochodów

  Grupa Organizacji Pozarządowych (NGOs) prowadzona przez ERI z USA, wezwały firmy Total i Chevron, by opublikowały szczegółowe informacje dotyczące kontraktów, które zawarły z  birmańską juntą. NGO skierowało swoją prośbę o wsparcie tej inicjatywy również do PTTEP (Tajlandia), która posiada ponad 160 sygnatariuszy, wśród których znajdują się: unie pracy, spółki inwestycyjne,…