• Birma news

    Birma: Nowi czlonkowie porozumienia w sprawie ogólnonarodowego zawieszenia broni

    Dwie duże organizacje militarne, reprezentujące  mniejszości etniczne, zdecydowały się dołączyć do negocjacji dotyczących podpisania zawieszenia broni. Dotychczas odmawiające rozmów, Zjednoczona Armia Wa (United Wa State Army, UWSA), będąca największą rebeliancką grupą militarną , jaka działa w Birmie, oraz  Narodowa Armia Demokratycznego Przymierza  (National Democratic Alliance Army, NDAA), reprezentująca wschodni stan…

  • Birma news

    Negocjacje zawieszenia broni: Birmański rząd zgadza się na nowe postulaty

    W piątek (15.08) przedstawiciele rządu birmańskiego  (w osobach członków Union Peace-making Work Committee)  spotkali się w Rangunie z Ogólnonarodową Grupą Koordynującą Zawieszenie Broni (Nationwide Ceasefire Coordination Team, NCCT), która reprezentuje większość grup rebelianckich z Birmy. Podczas spotkania rząd złożył ważną, z perspektywy stanów zamieszkałych przede wszystkim przez mniejszości etniczne, obietnicę: wprowadzenie systemu federalnego.…