• Birma news

    Birma: Nowi czlonkowie porozumienia w sprawie ogólnonarodowego zawieszenia broni

    Dwie duże organizacje militarne, reprezentujące  mniejszości etniczne, zdecydowały się dołączyć do negocjacji dotyczących podpisania zawieszenia broni. Dotychczas odmawiające rozmów, Zjednoczona Armia Wa (United Wa State Army, UWSA), będąca największą rebeliancką grupą militarną , jaka działa w Birmie, oraz  Narodowa Armia Demokratycznego Przymierza  (National Democratic Alliance Army, NDAA), reprezentująca wschodni stan…